SecurityWorldMarket

11.11.2020

Følg med på dekningsutfall i Nødnett

Bjørn Morten Skudsveen, ansvarlig for kundene i Nødnett tror tjenesten vil øke beredskapsevnen deres

DSB lanserer Nødnett driftsstatus - en nettbasert tjeneste som gir brukerne informasjon om dekningsutfall i Nødnett.

- Nødnett er et viktig kommunikasjonsverktøy og brukerne har stor nytte av å vite hvor det er dekning i Nødnett for å kunne håndtere ulike hendelser, både i sitt daglige virke og i uforutsette situasjoner, sier seksjonssjef og ansvarlig for kundene i Nødnett, Bjørn Morten Skudsveen.

DSB ønsker å heve beredskapsevnen ved å tilby en løsning som viser oppdatert dekningsinformasjon i Nødnett.

- Med denne tjenesten kan vi nå alle brukerne, også de som ikke har arbeidsplassen sin på et kontrollrom, sier Skudsveen.

Nødnett bidrar til et felles situasjonsbilde. For at folk skal få den hjelpen de trenger, når de trenger det, må ulike nød- og beredskapsaktører kommunisere og samarbeide effektivt.

- Informasjon om utfall vil gjøre det enklere for alle brukere å planlegge, både i egen organisasjon og sammen med andre, hvor det kreves bruk av gateway eller repeater for å etablere utvidet dekning, samt hvor de må basere seg på direktemodus eller reserveløsninger, sier Skudsveen.

Dekningsforholdene i Nødnett er lagt inn som et kartlag i DSBs egen kartløsning og det vises både dekning for håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler. Kartet blir oppdatert hvert 10. minutt.

- Dekningsforholdene kan i tillegg sees i sammenheng med andre beredskapskart og oversikter over infrastruktur og risikoutsatte områder. Det kan gi en operativ gevinst, sier Skudsveen.

Tilpasset brukernes behov

DSB har vektlagt at informasjon som gis er relevant og lett tilgjengelig for brukerorganisasjonene i Nødnett. Dekningsinformasjon tilpasses brukerorganisasjonens virkeområde og kan omfatte en enkelt kommune eller et større geografiske område.

Brukerne kan bli varslet via SMS eller epost om dekningsutfall i deres område.

Hvem kan ta i bruk Nødnett driftsstatus?

Alle organisasjoner som er brukere i Nødnett kan ta i bruk Nødnett driftsstatus. Tilgangen styres via oppnevnte administratorer i hver organisasjon. Kun personer med roller og/eller ansvarsområder med et reelt tjenstlig behov for dekningsinformasjon Nødnett kan opprettes som brukere. 


Leverandører
Tilbake til toppen