SecurityWorldMarket

30.03.2020

Flere radioterminaler og ekstra linjekapasitet er levert

Rundt 200 nye radioterminaler er programmert og levert. Foto: Fredrik Naumann

Covid-19 har ført til økt behov for både radioterminaler og linjekapasitet i Nødnett.

Spredningen av korona-viruset og håndteringen av situasjonen stiller ekstra krav til nød- og beredskaps-Norge. Økt belastning på Nødnettbrukere fører også til økt belastning på infrastruktur og utstyr.

-Vi blir alle testet litt ekstra i den situasjonen vi står i nå - noen mer enn andre. Det er mange i Norge som har et enormt ansvar for å sikre befolkningens trygghet og helse, og de imponerer dag etter dag, sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

Rundt 200 nye radioterminaler er programmert og fordelt på brukerorganisasjoner i Nødnett, hovedsakelig helse. Politiet melder om at de har tatt i bruk alle sine beredskapsradioer, som ligger klare nettopp for større hendelser som krever ekstra bemanning, kommunikasjon og koordinasjon.

Ekstra linjekapasitet er levert på rekordtid til fem legevakter som opplever høyt trykk. Dette er i hovedsak legevakter i Oslo og Viken.

- Vi gjør det vi kan i kulissene, både som beredskapsorganisasjon og som leverandør av kritisk infrastruktur. I bunn og grunn handler dette om at DSB skal fortsette å levere en tjenestene som tåler belastningen, og som vil tåle belastningen også når situasjonen utvikler seg, forklarer Heier.


Leverandører
Tilbake til toppen