SecurityWorldMarket

12.04.2019

Flere er i jobb i politiet

Store kull har gått ut av Politihøgskolen over mange år, her fra avslutningen i Oslo i 2018. En stadig større andel av nyutdannet politi kommer etter hvert i jobb – og fast jobb. Foto: Naledi Forbord

Tallene for 1. kvartal 2019 viser at 81 prosent av de som gikk ut av Politihøgskolen til sommeren 2018 nå er i jobb i politiet. Dette er en økning på 16 prosent fra årsskiftet.

Andelen i fast jobb øker tilsvarende, 44,5 prosent har nå fast stilling, også en økning på 16 prosent fra utgangen av fjoråret.

For kullet som gikk ut i 2017 er nå 9 av 10 i jobb i etaten. Andelen i fast jobb nærmer seg 80 prosent, dette er en økning på ca 8 prosent fra 31. desember i fjor.

2016-kullet har følgende måling: Over 94 prosent er er i jobb, og nær 91 prosent er i fast jobb. Her er det også en utvikling, flere er i fast jobb.

Tallene fra Politidirektoratet viser også at bemanningsøkningen fortsetter i norsk politi, dette gjelder både politifaglig ansatte og for andre stillingsgrupper.


Leverandører
Tilbake til toppen