SecurityWorldMarket

27.12.2019

Får 10 millioner til forskning på digitalisert kunnskapsproduksjon i politiet

Her er forskerne som over tre år skal forske på digitalisert kunnskapsproduksjon i politiet. Foto: Jon Strype

Forskningsprosjektet 'A matter of facts: Flows of knowledge through digitalized police practices' nådde helt opp i den harde konkurransen om midler fra Forskningsrådets store, årlige utlysning til forskningsfinansiering.

I prosjektet deltar forskerne Brita Bjørkelo, Jenny Maria Lundgaard, Johanne Yttri Dahl og Guro Flinterud. Midlene går til en treårig studie om hvordan bruk av digitale verktøy og plattformer påvirker hva som får status som fakta og kunnskap i det norske politiet.

- Digitalisering er en uttalt del av politiets strategi i dag, samtidig snakkes det om at politiet skal arbeide kunnskapsbasert. I dette prosjektet vil vi gå inn og se på hvordan digitale verktøy er integrert i politiets arbeidsoppgaver og kommunikasjon i dag, sier prosjektleder Bjørkelo.

Politiet skal produsere sikker kunnskap, og i prosjektet vil forskerne stille spørsmål om hvordan digitale teknologier former dette arbeidet: Hvordan påvirker digitalisering hva som regnes som fakta, og hva som vurderes som irrelevant.

Forskningsrådets midler går til prosjekter av fremste kvalitet og av høy relevans. Til fristen i april i år mottok de rundt 3000 søknader og et stort apparat med internasjonale fageksperter har stått for vurderingen. Kun 10 % av årets søkere slapp gjennom nåløyet. Forskerne ved Politihøgskolen sitt prosjekt var et av kun seks prosjekter som fikk midler gjennom SAMKUL, Forskningsrådets program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger.

- Dette er en stor anerkjennelse til forskerne i prosjektet- og til hele PHS. Det er en veldig spennende og viktig tematikk og jeg gleder meg til å følge dette videre. En flott julegave til de involverte og til hele institusjonen, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.


Leverandører
Tilbake til toppen