SecurityWorldMarket

19.06.2020

Etablerer nasjonal styringsmodell

DSB etablerer nå, i samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet og andre sentrale aktører, en nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon for å koordinere arbeid og styrke samhandling.

Nødetaters- og andre beredskapsaktørers arbeidsmåte er i stadig utvikling og endring. Samfunnsutviklingen gjør at det oppstår stadig nye krav, muligheter og trusler som må hensyn tas i videreutvikling av nød- og beredskapskommunikasjonen. En styringsmodell med deltakere fra flere sektorer bidrar til å koordinere arbeid for å redusere sårbarhet i samfunnet og styrke samhandling i beredskaps- og krisehåndtering.

- God nød- og beredskapskommunikasjon bidrar til å verne liv og verdier. Det er viktig at ressursene finner hverandre og kan samhandle effektivt og sikkert for å løse sine oppgaver, sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

- Teknologiutviklingen og digitaliseringen gir nye muligheter for effektivt samvirke og effektiv oppdragshåndtering mellom aktører, fortsetter Heier.

–Ved å etablere en nasjonal styringsmodell vil vi kunne sørge for blant annet videreutvikling, forankring på tvers innen feltet for nød- og beredskapskommunikasjon, sier Heier.

Styringsmodellen skal bidra til at aktørene tar gode og bredt forankrede beslutninger knyttet til alle aktiviteter innen nød- og beredskapskommunikasjon. Initiativer og nasjonale aktiviteter og løsninger koordineres og målrettet styres med forankring på toppledernivå hos involverte aktører. Modellen legger opp til tre nivåer: et fagutvalg, et prioriteringsutvalg og et nasjonal styre. Et første møte i fagutvalget gjennomføres 18.6.


Leverandører
Tilbake til toppen