SecurityWorldMarket

10.07.2019

Elite Partners Capital i Singapore investerer 19 MNOK i TAG Sensors

Signering ved den norske ambassaden i Singapore. Foran f.v. Knut Nygård, CEO, TAG Sensors og Michael Tan, Executive Chairman, Elite Partners Capital. Signeringen ble bevitnet av Norges ambassadør i Singapore, Anita Nergaard og Innovasjon Norges avdelingsleder i Singapore, Pål Kastmann.

Aktiv eierkapitalselskapet Elite Partners Capital (“EPC”) i Singapore kunngjorde i dag sin investering på 3,0 MSGD (19,0 MNOK) i det norske oppstartsselskapet TAG Sensors, som har utviklet en avansert løsning for å spore og logge temperaturer under transport og lagring av temperatursensitive produkter.

Temperaturloggeren er en lavkost, utskrivbar temperatursensoretikett som kan festes til et produkt eller en pakke, og som kontinuerlig registrerer temperaturen på produktet gjennom hele livssyklusen fra produsent til forbruker.

EPCs Elite InNorvate Growth LP, et singaporefond dedikert til investeringer i norske vekstselskaper, undertegnet avtalen om investering i en betydelig minoritetsandel i TAG Sensors.

Som følge av investeringen vil TAG Sensors etablere et asiatisk hovedkontor i Singapore for å benytte landets dyktige lokale kompetanse, moderne IT-infrastruktur, strenge IP-beskyttelse og strategiske betydning som viktig logistikknutepunkt.

Investeringen representerer en av de første investeringene til et singaporefond i et oppstartsselskap i Norge, som ønsker å diversifisere seg fra den tradisjonelle avhengigheten til olje- og gassektoren. EPC vil gjennom sitt nettverk og sine ressurser hjelpe TAG Sensors med å ekspandere i Asia, en region med rask økonomisk vekst og akselerert etterspørsel etter avanserte logistikkløsninger.

Styreformann i EPC, Mr. Micheal Tan, møtte TAG Sensors administrerende direktør, Knut Nygård, og finansdirektør, Thomas Nilssen, på Den Norske Ambassaden i Singapore for ferdigstilling av avtalen. Signeringen ble bevitnet av Norges ambassadør i Singapore, Anita Nergaard og Innovasjon Norges avdelingsleder i Singapore, Pål Kastmann.

TAG Sensors ble etablert i 2012, og selskapet har mottatt et tilskudd på 1,4 millioner euro fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Selskapet tilbyr løsninger innen Big Data-analyse, digitalisering, blokkjede, sensorteknologi, samt RFID og NFC trådløsteknologi.

Det norske oppstartsselskapet har som mål å bli den globale standarden innen kjølekjede integritetsmåling og analyse, og dermed bidra til identifisering og reduksjon av produktsvinn i mat- og farmasøytiske industrier.

Micheal Tan i EPC uttalte: - TAG Sensors har en serie teknologier som kan forvandle hele kjølekjedens logistikkindustri. Vår investeringsbeslutning er forankret i troen på at dette representerer et skifte som har stort potensial for ekspansjon i Asia og resten av verden.

- Også av betydning, håper vi at EPC gjennom denne innledende investeringen i Norge kan medvirke til at Singapore blir en viktig brobygger mellom asiatisk kapital og nordisk teknologi. Videre vil dette kunne åpne opp for flere økonomiske og teknologiske partnerskap mellom Asia og EU, la han til.

Knut Nygård i TAG Sensors sa: - Vi er glade for å ha EPC som en betydelig investor. Vår intensjon er å benytte EPC sin innflytelse til å utvide oss i Asia og tilføre verdi til kjølekjedeindustrien i hele regionen. EPC er et godt tillegg til våre eksisterende investorer, som inkluderer London-baserte Breed Reply og Platform Ventures i USA.

Innovasjon Norges Pål Kastmann sa: - Norges oppstarts- og vekstselskaper er svært innovative og har stort potensial for utvikling. EPCs investering i TAG Sensors underbygger Singapores mottakelighet for innovasjon, og vi håper at dette vil bli det første av mange partnerskap mellom Singapore og Norge.

- Innovasjon Norge har jobbet med TAG Sensors de siste 4-5 årene, rettet mot flere markeder over hele verden. Vi er veldig fornøyde med at de har diversifisert porteføljen sin til å omfatte mattransportteknologi, og tror Singapore vil være et perfekt ekspansjonspunkt i sørøst-asiatiske markeder, la han til.


Leverandører
Tilbake til toppen