SecurityWorldMarket

18.05.2020

Det blir leir for 180 avgangsstudenter

Studentene som ikke fikk gjennomført leir i mars, får en ny sjanse før sommeren hvis situasjonen tillater det. Foto: Politihøgskolen

Politihøgskolen har besluttet å gjennomføre leir for ca. 180 avgangsstudenter i juni. Gjennomføringen ble utsatt i mars, grunnet tiltakene mot korona.

Alle avgangsstudenter på bachelorutdanningen fullfører et leiropphold. Her undervises de i, og øver på, grunnleggende politioperative ferdigheter. For eksempel våpenhåndtering og taktikk.

Etter en grundig vurdering mener Politihøgskolens ledelse nå at leiren kan gjennomføres på en forsvarlig måte over tre uker i juni, med et svært strengt regime for både studenter og instruktører.

- Vi tar forbehold om at smitte- og risikosituasjonen ikke utvikler seg negativt. Hensynet til studentene har veid tungt, og spesielt konsekvensene ved at de ikke vil kunne få vitnemål før leiroppholdet er gjennomført, sier leder av Operativ seksjon ved Politihøgskolen, Eirik Rosø.

Han understreker de strenge tiltakene.

- Det vil være svært strenge forebyggende tiltak i forkant. Videre restriksjoner for å sikre en trygg og forsvarlig gjennomføring av leiroppholdet. Eksempler kan være at studenter må være i leiren hele perioden, febertesting, mindre grupper og strenge regler for hygiene. Alle detaljer skal være på plass før vi starter opp. Vi overvåker situasjonen helt frem til oppstart av leir, og under gjennomføringen, avslutter Rosø.


Leverandører
Tilbake til toppen