SecurityWorldMarket

17.01.2018

Dårlige branntepper

Foto: Gigra/Shutterstock

RISE har utført tester av branntepper mot brann i frityrgryte. Testene ble gjennomført i henhold til standarden NS-EN 1869. Den gjelde branntepper som først og fremst er beregnet for slokking av branner i matolje. Seks ulike branntepper på det norske markedet ble testet, og hvert produkt ble testet tre ganger.

DSB opplyser i en nyhetsmelding at ingen av de seks brannteppene slokket brannen i alle de tre enkeltforsøkene. Brannen ble slokket i kun fire av til sammen 18 tester.

- Det er alvorlig at de testede brannteppene i så mange tilfeller ikke tilfredsstiller kravene i standarden. Dette er et tydelig bevis på at et brannteppe ikke kan erstatte et brannslokningsapparat eller annet påbudt godkjent slokkemiddel, uttaler avdelingsdirektør for Næringsliv, produkter og farlige stoffer i DSB, Anne Rygh Pedersen.

Hun minner om at det beste rådet ved brann i kjele med matolje er å legge på et lokk og fjerne kjelen fra kokeplaten.

En generell observasjon under testene, var at brannteppene i stor grad slapp gjennom mye røyk. I mange forsøk oppsto en tykk røyksøyle tvers gjennom teppet. I 12 av de 14 forsøkene som ikke bestod testen, begynte røyksøylen å brenne.

Ved å brette brannteppet i flere lag før det legges på brannen, øker man sannsynligheten for å slokke brannen. Det er imidlertid behov for flere tester før man kan fastslå dette med sikkerhet, heter det i nyhetsmeldingen fra DSB.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen