SecurityWorldMarket

13.07.2020

Certego inngår rammeavtale på lås og beslag med Sykehuset Østfold

Certego kan kunngjøre at de etter anbudskonkurranse har inngått rammeavtale på leveranse av lås og beslag til Sykehuset Østfold.

Avtalen gjelder både mekanisk og el-mekanisk lås og beslag og har en varighet på 2 år med rett til opsjon for oppdragsgiver med 1 + 1 år. Tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget var pris og kvalitet vektet med henholdsvis 40 og 60 %.

- Det er med stolthet og ydmykhet vi nå kan annonsere at vi vant denne anbudskonkurransen ved å oppnå full score på kvalitet. Nå starter arbeidet med å bevise kvaliteten og at prisen vår er verd leveransene fra oss, sier Jan Grimsrud, avdelingsleder i Certego avd. Østfold.

Sykehuset Østfold er et selvstendig helseforetak og inngår som ett av helseforetakene organisert i Helse SørØst. Sykehuset Østfold har opptaksområde for ca 285 000 innbyggere. Sykehuset Østfold er lokalisert på Kalnes i Sarpsborg og for øvrig i Sarpsborg, Moss, Fredrikstad, Halden, Askim og Eidsberg.

Certego fikk som eneste leverandør full poengscore (10 av 10 mulige) på tildelingskriteriet kvalitet. I følge tildelingsbrevet fra Sykehusinnkjøp redegjorde Certego bedre på hvordan de skal være en rådgiver innenfor sikkerhet for oppdragsgiveren, samt leverte en god og ryddig prosjekt- og leveringsplan.

- Vi har lagt ned mye jobb i denne anbudsprosessen og det er veldig gledelig å se at vårt tilbud ble rangert som det beste. Vi kjenner godt Sykehuset Østfold fra tidligere og det er hyggelig å igjen kunne bidra med trygge og gode løsninger på en av Østfolds største arbeidsplasser, sier sikkerhetskonsulent Frank Larsen i Certego avd. Østfold.


Leverandører
Tilbake til toppen