SecurityWorldMarket

23.10.2019

Certego inngår rammeavtale med Fredrikstad og Hvaler Kommune

Fra venstre: Atle Magnussen (Fredrikstad Kommune), Jon Edgar Hobekk (Hvaler Kommune), Ivar Larsen (Fredrikstad Kommune), Frank O. Larsen (Certego), Lars Ivar Vold (Certego), Jan Grimsrud (Certego). Foto: Certego, Camilla Lindberg

Certego er stolte av å kunngjøre at de etter anbudskonkurranse har inngått rammeavtale på leveranse av lås og beslag til Fredrikstad og Hvaler Kommune. Avtalen har en estimert årlig verdi på 6 millioner og en varighet på 2 år med ensidig rett til opsjon for oppdragsgiver med 1 + 1 år.

- Det å vinne denne avtalen er en stor fjær i hatten for oss, og en anerkjennelse av leveransekraften og miljøsatsingen vi har i Certego, sier Jan Grimsrud, Avdelingsleder i Certego Avd. Østfold.

Denne parallellavtalen er skrevet med tre ulike leverandører hvor Certego er rangert som leverandør nummer 1 og skal dekke alle enkeltanskaffelser med verdi under 100 000 kr. For enkeltanskaffelser som stipuleres til mellom 100 000,- og 200 000,- kan bestiller velge å bestille direkte fra leverandør 1, eller gjennomføre mini konkurranse mellom de tre leverandørene. Stipuleres anskaffelsen til å overstige 200 000,- skal anskaffelsen gjennomføres som mini konkurranse mellom de tre leverandørene. Bravida og Låssenteret er de to øvrige leverandørene på rammeavtalen.

Tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget var Pris/Totalkostnad (vekting 70%) og Miljø- lavest mulig miljøbelastning fra transport (vekting 30%).

- Som eneste leverandør oppnådde Certego høyest mulig score på begge kriteriene. De kan både tilby de beste prisene i markedet og de var overlegne på kriteriet Miljø, sier Jon Edgar Hobekk, Ingeniør FDVU i Hvaler Kommune.

- Certego er en viktig partner for oss da det kommer til sikring av våre eiendommer og brukere og vi er glade for å kunne fortsette dette samarbeidet. Med sin lange historie som aktør i sikkerhetsmarkedet i Fredrikstad er det ingen som kjenner låsene i byggene våre bedre enn Certego, sier Ivar Larsen, Rådgiver Offentlige anskaffelser i Fredrikstad Kommune.


Leverandører
Tilbake til toppen