SecurityWorldMarket

17.02.2020

Cautus Geo med omfattende overvåking på Gardermobanen

– Cautus Geo er helt avgjørende. Vi må ha kontroll på alt som kan bevege på seg i grunnen, sier Marcus Olsson i NCC. Foto: NCC

Cautus Geo gjennomfører omfattende overvåking på Gardermobanen. Det sikrer togtrafikken, anleggsarbeidet og historiske bygninger.

NCC har fått oppdraget med å bygge den nye banen med dobbeltspor fra Venjar til Minnesund nord for Eidsvoll. Det er på denne strekningen Cautus Geo har etablert omfattende overvåking. Denne delen av den nye Gardermobanen er en del av intercity-triangelet på Østlandet. Det skal anlegges dobbeltspor til Hamar i første omgang og deretter til Lillehammer.

Strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll er på ni kilometer. På fire av disse skal det bygges nytt dobbeltspor, en løsmassetunnel på 380 meter, flere mindre jernbanebruer og kulverter.

Strekningen skal tas i bruk høsten 2022. Innen sommeren 2023 skal anleggsarbeid være avsluttet. Oppdraget er priset til 1,6 milliarder kroner.

Krevende grunnforhold

På deler av strekningen er grunnforholdene krevende og det nye dobbeltsporet anlegges tett på dagens bane. Der går alle tog som normalt i hele anleggsperioden. I tillegg er det mange historiske bygninger inntil det nye dobbeltsporet. Det kommer blant annet nært Eidsvoll prestegård og Wergelandslunden.

– Cautus Geo bidrar til økt sikkerhet for alle som jobber på anlegget. De sikrer dagens trafikk på banen og de mange historiske bygningene som ligger tett på det nye dobbeltsporet vi bygger, sier assisterende prosjektleder Marcus Olsson i NCC.

– Sammen med NCC bygger vi også turveien Vormtråkk. Den kobler vi sammen med turveien Mjøstråkk. Det gir en sammenhengende sykkelvei helt til Lillehammer, sier kommunikasjonsansvarlig Cecilie Berglund Gjørtz i Bane NOR.

Helt avgjørende

– Jobben Cautus Geo utfører er helt avgjørende. Vi er nødt til å ha kontroll på alt som kan bevege på seg i grunnen. Overvåkningen kan ikke gjøres manuelt. Til det er jobben for omfattende, sier Olsson i NCC.

Cautus Geo har etablert automatisk måling med varsling i sanntid. Data fra målingene samles i Cautus Web. Avvikes fastsatte grenseverdier går alarmen automatisk med varsling på e-post og sms.

– Det gir oss trygghet for at konstruksjonen er trygg, at grunnforholdene er under kontroll og at omkringliggende bygg og anlegg ikke skades, sier Olsson.

Omfattende instrumentering

Cautus Geo har etablert omfattende instrumentering. Oppdraget innebærer overvåking av togsporet som trafikkeres som normalt, Wergelandstunnelen, Eidsvoll prestegård og Wergelandslunden, og av massedeponier hvor det handler om å verifisere drenering og stabilitet.

Det er NCC som har engasjert Cautus Geo.

– Vi instrumenterer fortløpende gjennom fremdriften i prosjektet. Det betyr at vi ennå ikke er ferdig med all instrumentering, selv om det aller meste er på plass, sier Sigmund Brekke Langelid i Cautus Geo.

Anleggsarbeidet følger tidsplanen. Per dato ligger det an til at det hele ferdigstilles i tråd med rammene for oppdraget.


Leverandører
Tilbake til toppen