SecurityWorldMarket

19.02.2020

Bruk av jammere er ulovlig og straffbart

Signaler fra jammerutstyr kan blokkere samfunnskritisk elektronisk kommunikasjon og sette liv og helse i fare. Nkom har derfor utarbeidet en informasjonsbrosjyre og ønsker tips om bruk og salg av jammere for å redusere utbredelse og risiko.

Jammere er utstyr som sender ut støysignaler. Slikt utstyr er ulovlig, da det er laget for å blokkere utvalgte tjenester for elektronisk kommunikasjon. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker tips om bruk og salg av jammerutstyr for å forhindre blokkering av samfunnskritiske tjenester med alvorlige følger.

Rammer navigasjonstjenester og mobiltelefoni

- Jamming kan ramme mobiltelefoni og navigasjonstjenester som GPS og Galileo. Vi fører tilsyn med markedet for å forhindre salg og bruk av jammerutstyr, som er ulovlig og straffbart i Norge, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.

Nkom har laget en enkel brosjyre for å advare potensielle kjøpere av jammerustyr om høy risiko ved bruk, og lette jobben for blant annet politi- og tollmyndigheter.

Brosjyren inneholder bilder av jammere, funksjonsbeskrivelse, eksempler på bruk knyttet til kriminell virksomhet og beskrivelse av hvilke samfunnskritiske funksjoner som kan blokkeres og sette menneskers liv, helse og sikkerhet i fare.

Brosjyren kan leses på Nkoms hjemmesider.


Leverandører
Tilbake til toppen