SecurityWorldMarket

23.07.2018

Bravida vokser i andre kvartal

Kvartalsrapporten til Bravida viser at nettoomsetningen til installasjons- og serviceselskapet økte med 11 prosent og utgjorde 4.790 millioner svenske kroner.

- Bravida fortsatte å vokse i andre kvartal, omsetningen steg med 11 prosent og den organiske veksten ble 4 prosent samtidig som det rapporteres en rekordstor ordrereserve. I Norge vokste vi med 10 prosent i kvartalet, kommenterer konsernsjef Mattias Johansson i Bravidas kvartalsrapport april-juni 2018.

- I Sverige ser vi en stabil vekst på 4 prosent i kvartalet og såvel i Danmark som Finland rapporterer vi en kraftig vekst. Vår servicevirksomhet utvikles bra med en vekst på 11 prosent i perioden, fortsetter han.

Kvartalsrapporten viser at nettoomsetningen til Bravida økte med 11 prosent og utgjorde 4.790 (4 325) millioner svenske kroner. EBITA utgjorde 280 (255) millioner svenske kroner, mens EBITA-marginen utgjorde 5,9 (5,9) prosent.

Resultat etter skatt ble 212 (186) millioner.

- EBITA-resultatet steg med 10 prosent. EBITA-marginen i Sverige var uforandret mens den øket i Norge. Det er gledelig å se at oppkjøpet av Oras utvikles i tråd med våre planer og leverer et positivt resultat også i dette kvartalet, kommenterer Johansson.

 

- Kilde: bygg.no


Leverandører
Tilbake til toppen