SecurityWorldMarket

15.09.2020

Brannvernuka 2020

Hovedtema for årets Brannvernuke er brannøvelse.

Foto: Norsk brannvernforening

Brannvernuka foregår i uke 38 hvert år som en nasjonal uke med fokus på brannsikkerhet. Formålet med Brannvernuka er å bevisstgjøre befolkningen om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner øker.

Når temperaturene synker om høsten trekker vi innendørs og slår på mer lys og varme. Dette fører til at antallet boligbranner vanligvis øker. Med Brannvernuka ønsker Brannvernforeningen å bevisstgjøre store og små om brannforebygging i hjemmet, og inspirere til å ha brannøvelse hjemme.

Høydepunktet i brannvernuka er vanligvis Åpen dag på brannstasjonen, der brannvesenet inviterer små og store til å bli bedre kjent med livet på brannstasjonen og lære om brannvern. I år erstattes det tradisjonelle besøket på brannstasjonen med en digital uke med ulike aktiviteter og informasjon i sosiale medier, der livesendingen på lørdag 19. september avslutter uka.

Ha brannøvelse hjemme!

Årets Brannvernuke har brannøvelse som hovedtema. Begynner det å brenne gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. Derfor er det viktig å øve. 

Brannvesenet Norge rundt har en rekke aktiviteter i løpet av Brannvernuka . Sjekk ut hva ditt brannvesen gjør på kommunens nettside eller i brannvesenets sosiale medier.

Brannvernuka ble startet av Norsk brannvernforening midt på 80-tallet og arrangeres nå i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og landets brannvesen.

Noen nøkkeltall for Brannvernuka:

  • Det har vært avholdt rundt 50.000 brannøvelser i kampanjen.
  • På et vanlig år samler Åpen dag på brannstasjonen 250.000 barn og voksne på opptil 350 brannstasjoner landet rundt
  • Mange brannvesen over hele landet besøker skoler og barnehager i løpet av uka
  • Foreløpige tall viser at nær 600 barnehager og 200 skoler er påmeldt, og skal holde brannøvelse i løpet av årets Brannvernuke.

På Brannvernforeningens hjemmesider kan du lese hvordan du kan ha brannøvelse og melde deg på arrangementet.


Leverandører
Tilbake til toppen