SecurityWorldMarket

04.10.2019

Brannvernforeningen styrker staben

Stian With Bjørnstad og Anniken Lohne

Stian With Bjørnstad (32) er ansatt som brannfaglig rådgiver og Anniken Lohne (23) som kommunikasjonsmedarbeider. Begge starter i høst og vil bidra til at Brannvernforeningen styrker sin kompetanse innen brannfaget og digital kommunikasjon.

Stian kommer fra Drammen IKS, der han har jobbet i forebyggende avdeling siden 2015, senest som prosjektleder for revidering av brannvesenets brannordning. Stian har en master i samfunnssikkerhet og en bachelor i konstruksjonsteknikk fra Universitetet i Stavanger. Konstruksjonsteknikk omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper. Gjennom masterstudiet har risiko-begrepet vært sentralt og Stian har blant annet lært hvordan en bygger et sikrere og mer robust samfunn slik at menneskelige, miljø og materielle tap reduseres. Stian har også gjennomført forebyggende kurs ved brannskolen.

Anniken (23) er nyutdannet med helt fersk kunnskap om digital kommunikasjon. Hun har en bachelor i kommunikasjon fra Universitet i Agder, der hun blant annet har skrevet oppgave om samfunnsansvar og omdømme. Anniken skal bidra til å modernisere og digitalisere foreningens kommunikasjon.


Leverandører
Tilbake til toppen