SecurityWorldMarket

10.01.2020

Branner i personbiler

I kjølvannet av den omfattende brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, har DSB fått en rekke henvendelser vedrørende brannsikkerhet i parkeringshus og mer generelt om branner i personbiler. Slik svarer de.

Skal evaluere

Når det gjelder brannen på Sola, så gjør DSB en evaluering av hendelsen sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). DSB er brannmyndighet, mens DiBK er byggteknisk myndighet.

– Nå skal vi innhente kunnskap om hva som faktisk har skjedd, slik at vi kan forebygge liknende branner i fremtiden, sier Dag Rune Omland, seksjonssjef for Brann og redning, DSB.

En viktig del av evalueringen vil også være å sanke erfaringer som kan øke kunnskapen hos nødetatene, både når det gjelder forebygging og håndtering.

– Brannvesenet har gjennom brannloven en plikt til å evaluere håndteringen, og deres innspill er svært viktig å få inn, sier Omland.

Hvor ofte brenner det i personbiler?

Siden 2016 har brannvesenene rapportert om totalt 3.260 tilfeller av brann i personbil. Mange tror at elbiler er høyt representert på brannstatistikken, men det er ikke tilfelle.

– I forhold til andelen elbiler på norske veier, så brenner det sjeldnere i elbiler enn i "vanlige" biler som går på fossilt drivstoff. Det er dessuten svært sjelden at det er batteriet som er årsaken til brann i elbil. Det sier Jon Eirik Holst, seksjonssjef for Elsikkerhet, DSB.

 

DSBs statistikk (BRIS) for perioden 2016 til og med 2019 viser denne følgende tall:

Branner i personbil (2016-2019)

Drivstofftype for bilen/kjøretøyet det startet brann i Antall oppdrag
 Bensin/diesel 2651 
 Ukjent (ikke definert type kjøretøykategori ved innrapportering)  450 
 Annet 76 
 El-bil 60 
 Hybrid 12 
 Gass 11
 Totalt 3260 

 2651

450

 76

 60

 12

 11


Leverandører
Tilbake til toppen