SecurityWorldMarket

15.02.2018

Bosch Security Systems blir Bosch Building Technologies

Den 1 mars 2018 kommer Bosch Security Systems-divisjonen til å bli kjent som Bosch Building Technologies.

I systemintegrasjonsbransjen tilbyr Bosch Security Systems allerede sine kunder mer enn sikkerhets- og kommunikasjonsteknikk-løsninger.

- Vi vil at omfanget av vår portefølje også skal speile vårt navn, sier Gert van Iperen, leder for divisjonen Bosch Security Systems. Divisjonen består av to organisatoriske enheter, den globale produktvirksomheten og de regionale systemintegrasjonstjenestene som arbeider i åtte land.

  1. I dissa åtte landene tilbyr systemintegrasjonsenheten integrerte løsninger for kommersielle bygg. Avhengig av region omfatter porteføljen byggsikkerhet, energitjenester og bygg automatisering. For kundene betyr dette planlegging, installasjon og drift av disse løsningene samt tilleggstjenester fra en og samme kilde.
  2. Produktvirksomheten kommer til å fortsatt fungere som en global leverandør av video-, innbrudd-, brannalarm- og talevarslingssystem samt adgangssystem og systemprogramvare, alle under varemerket Bosch. Den globale porteføljen inkluderer også profesjonelle lyd- og konferansesystem. Produktene distribueres utelukkende til systemintegratører eller via distributører.

Dette trinnet påvirker ikke navnene på divisjonens juridiske enheter.

Integrerte løsninger fra én kilde: den nye forretningsenheten Security

I sin produktvirksomhet kommer Bosch Security Systems til å slå sammen sine videosystem, innbruddsdeteksjon, samt produkter for adgangskontroll og programvarer for å danne en forretningsenhet, security. Dette er Boschs svar på den økende etterspørselen etter vertikale, spesifikke integrerte sikkerhetsløsninger.

- Ved å kombinere disse tre forretningsenhetene er vårt mål at vi skal kunne møte våre kunders behov enda bedre i framtiden. Undre de kommende årene vil vi aktivt bidra til omstillingsprosessen som drives av IoT samt å fokusere på mer integrerte løsninger og tjenester. Samtidig kommer dette til å styrke vår konkurransekraft, sier van Iperen.


Leverandører
Tilbake til toppen