SecurityWorldMarket

18.12.2018

Bck2me fremover med Safe4

Safe4 Security Group AS har kjøpt selskapet Bck2me, verdens raskeste hittegodssystem. Systemet baserer seg på at finneren av hittegodset raskt kan varsle eier ved å scanne en QR’kode som eiendelen er merket med.

- Vi er glade for at Safe4 finner produktet og metoden interessant, og at de ser en fortsettelse og en fremtid i å bruke vår metode i sine videre planer, sier Bjørn Horgen, adm. direktør i Bck2me, som nå bytter forretningsadresse fra Drammen til Oslo.

- Safe4 tilbyr smarte løsninger til aktører som henvender seg mot konsumentmarkedet. Vi baserer oss på abonnementstjenester med forankring i Sikkerhet, Smarthus og Omsorgsløsninger, og ser at vi kan videreutvikle og skreddersy det abonnementsbaserte bck2me konseptet inn i våre tilbud til markedet. Vi er derfor svært glade for at Bjørn Horgen blir med oss videre, sier Bjørge Kraft, CEO i Safe4 som har stor tro på konseptet.

Rask og enkel kobling mellom Finner og Eier av hittegods

Når en person finner en mistet eller gjenglemt eiendel kan han scanne et påsatt merke med QR kode. Han vil da få henvising til en landingsside som leder ham gjennom prosessen om å melde om at hittegodset er gjenfunnet. Systemet varsler så eieren om at eiendelen er funnet, eier svarer på henvendelsen, og systemet setter Finner og Eier i kontakt med hverandre via SMS og utveksling av telefonnummer.

Abonnementstjeneste for privatpersoner og næringsliv

Bck2me løsningen passer like bra for privatpersoner som for bedrifter som ønsker å ha kontroll på sitt utstyr. Bedrifter kan få sin logo på QR-etikettene og utpeker en administrator for hittegods-gjenfinningen. Løsning er 100% anonym. Dette betyr at de som finner noe, ikke har mulighet til å få vite hvem som eier gjenstanden. For adgangskort, nøkler og datamaskiner med sensitiv informasjon, er dette viktig.


Leverandører
Tilbake til toppen