SecurityWorldMarket

04.10.2019

Alarmerende lav sikkerhetskultur i eiendomsmeglingsbransjen

TRE RÅD: Eiendomsmeglere bør se på «best practice» i mer modne bransjer, sørge for økt etterlevelse, og utvikle en mer positiv holdning til cybersikkerhet, mener daglig leder Kai Roer i CLTRe. Foto: Katrine Lunke/Apeland

I eiendomsmeglingsbransjen gjøres mange transaksjoner med store pengebeløp. Det gjør bransjen attraktiv for cyberkriminalitet, men sikkerhetskulturen i eiendomsmeglingsbransjen er alarmerende lav, mener CLTRe.

– Sammenlignet med Handel-, IT-, og finansbransjen har eiendomsmegling den desidert dårligste sikkerhetsatferd, sier gründer og daglig leder Kai Roer i CLTRe.

CLTRe forsker på og leverer måleverktøy for sikkerhetskultur og måler sikkerhetskulturen i ulike bransjer gjennom de syv dimensjonene «holdning, atferd, kognisjon, kommunikasjon, normer, ansvar og etterlevelse».

Under gjennomsnittet

På alle de syv dimensjonene scorer eiendomsmeglingsbransjen under gjennomsnittet for de fire målte bransjene, og aller dårligst scorer eiendomsmegling på kognisjon, etterlevelse og normer.

– Med en score på 41, scorer bransjen ekstremt dårlig på kognisjon. Det tyder på at det trengs bedre opplæringsprogrammer. Ansatte i bransjen er mye på farten, det er høyt prestasjonspress og store verdier på spill. Derfor er det behov for en endring i hvordan de håndterer sikkerhet, sier Kai Roer.

– For dårlig opplæring

Eiendomsmegling er en tillitsbasert bransje som i økende grad digitaliseres for å redusere kostnader og øke effektivitet.

– Som følge av at stadig mer i bransjen digitaliseres, blir flere ansatte utsatt for cybersikkerhetstrusler. Enkelte ansatte har ikke tilstrekkelig opplæring og oppmerksomhet på den økende risikoen de utsettes for når de tar i bruk nye verktøy. Noen virksomheter feilberegner også cybersikkerhetstruslene som er involvert, sier Roer, som har tre råd til bransjen.

– Eiendomsmeglingsbransjen kan lære mye ved å se på «best practice» innen cybersikkerhetsprosesser i mer modne bransjer. I tillegg bør aktører innen eiendomsmegling sørge for økt etterlevelse, og utvikle en mer positiv holdning til cybersikkerhet blant de ansatte, sier Roer.

Fakta og tall:

 • CLTRe måler sikkerhetskultur i bransjene finans, eiendomsmegling, IT og handel ved å måle de syv dimensjonene «holdning, atferd, kognisjon, kommunikasjon, normer, ansvar og etterlevelse».
 • Virksomheter får en score mellom 0 og 100 på hver dimensjon.
  • 0-30: Meget svak sikkerhetskultur
  • 30-50: Svak sikkerhetskultur
  • 50-70: Moderat sikkerhetskultur
  • 70-80: Moderat til sterk sikkerhetskultur
  • 80-90: Sterk sikkerhetskultur
  • 90-100: Meget sterk sikkerhetskultur
 • Score på de 7 dimensjonene for eiendomsmegling (gjennomsnittsscore for de fire bransjene handel, IT, finans og eiendomsmegling i parentes):
  • Holdning: 55 (63)
  • Atferd: 66 (67)
  • Kognisjon: 41 (49)
  • Kommunikasjon: 57 (61)
  • Normer: 51 (55)
  • Ansvar: 70 (72)
  • Etterlevelse (compliance): 44 (54)

Leverandører
Tilbake til toppen