SecurityWorldMarket

08.05.2020

5 tips til digital sikkerhet på hjemmekontoret

De siste månedene har mange av oss flyttet PC og annet utstyr hjem som følge av koronasituasjonen. Trolig vil praksisen med utstrakt bruk av hjemmekontor fortsette lenge. Da er det ekstra viktig at du er bevisst på hvordan du håndterer jobbens datautstyr og informasjon på en måte som hindrer misbruk og svindel. Her er 5 tips:

  1. Bedriftens utstyr skal kun brukes til jobb. Selv om PC’en nå er plassert på kjøkkenbordet ditt, er den fortsatt jobbens eiendom. Den inneholder informasjon og programvare som er bedriftsintern, og skal kun håndteres av bedriftens ansatte.
  2. Lås PC’en når du forlater pulten din, også på hjemmekontor.
  3. Minnepinner og annet utstyr som er brukt privat skal ikke kobles til jobb-PC’en. Det gjør den mer utsatt for virusangrep.
  4. Ikke installer programvare som ikke er godkjent av IT. Er du usikker – SPØR!
  5. Bruk sikret nettverk. Dersom hjemmenettverket ditt ikke har passordbeskyttelse –sørg for å endre dette før du kobler til jobb-PCen.

- Kilde: Trainor.no


Leverandører
Tilbake til toppen