SecurityWorldMarket

07.01.2020

2019 ble enda et rekordår for Securityworldmarket.com

En fortsatt satsing på rask nyhetsrapportering og mye egenprodusert materiell inklusive web-TV er de vesentlige årsakene til den fortsatte oppgangen for Securityworldmarket.com, mener Lennart Alexandrie.

Om man skal dømme av trafikken til Securityworldmarket.com berøres stadig flere av sikkerhetsindustrien. I 2019 registrerte Google Analytics 516 788 besøk til nettstedet, sammenlignet med 481 922 besøk i 2018. Dette er en økning på 7,2 prosent.

Antallet brukere ble 349 603 (324 417), en økning på nesten 7,8 prosent sammenlignet med foregående år (324 417).

– Siden nettstedet byttet navn fra Securityworldhotel.com til Securityworldmarket.com i juni 2017 har vi hele tiden hatt en klar økning i trafikken, sier Lennart Alexandrie, utgiver på AR Media International og nettstedets redaktør.

Tema-satsning ble en suksess

Genomsnittet pr måned for 2019 blev 43 066 besøk og 29 134 brukere. Tar man bort lavtrafikkmånedene desember og juli, og slår ut tallene på de øvrige ti månedene ligger nivået på nesten 50 000 besøk respektive 35 000 brukere på Securityworldmarket.com.

– En fortsatt satsing på rask nyhetsrapportering og mye egenprodusert materiell inklusive web-TV er de vesentlige årsakene til den fortsatte oppgangen for Securityworldmarket.com, inklusive den nye satsingen på ulike redaksjonelle tema som ble en suksess under 2019, sier Lennart Alexandrie.

– Dessuten legger vi mye ressurser på å markedsføre Securityworldmarket.com og våre øvrige produkter via annonsering, både i digitale og i trykte medier, samt gjennom fysisk nærvær på sikkerhetsmesser og andre arrangement i både Skandinavia og resten av verden.

Pioneer som online-fagtidsskrift

Under navnet Securityworldhotel.com ble nettstedet introdusert i 1998 og var da verdens første online-fagtidsskrift for sikkerhetsbransjen som leverte daglige nyheter. Siden den gang har konkurransen økt betraktelig, men fremdeles er Securityworldmarket.com en klar markedsleder når det gjelder sikkerhetstidsskrift i Sverige og i Norden. Selv i en sammenligning med online-basert fagpresse i øvrige Europa og på det globale sikkerhetsmarkedet står Securityworldmarket frem som en av de mest kjente og brukte mediene.

– Securityworldmarket.com er kanskje også det nettstedet som leverer flest nyheter pr dag, om man regner alle markedsutgavene som det inkluderer. Med fire redaktører kan vi satse på både kvantitet og kvalitet. Og nettopp det skal vi fortsette å gjøre, avslutter Lennart Alexandrie.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen