SecurityWorldMarket

01.07.2020

20 millioner kroner til fagskolen

Norges brannskole ligger i Tjeldsund i Troms og Finnmark. Foto: Line Holtberget

Med en bevilgning på 20 millioner kroner vil Stortinget ha fortgang i byggingen av ny fagskole ved Norges brannskole i Tjeldsund.

Stortinget vedtok 19. juni å bevilge 20 millioner kroner for å legge til rette for raskere igangsettelse av byggearbeidet og videre etablering av den nye fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell.

-Dette er en bevilgning som vi naturligvis er svært glade for. Nå er vi et steg nærmere en ny, etterlengtet fagskole. Det vil bety økt kompetanse i norsk brann- og redningsvesen – og dermed et viktig løft for beredskapen i hele landet, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB i en nyhetssak på direktoratets hjemmeside.

DSB skriver videre at det er behov for ny infrastruktur ved Norges brannskole, før ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell kan starte opp. I januar 2019 fikk Statsbygg i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt knyttet til bygging av ny infrastruktur. Rapport etter forprosjektet skal etter planen foreligge om kort tid.


Leverandører
Tilbake til toppen