SecurityWorldMarket

21-12-2017

Tjenester er nøglen til vækst

Lennart Alexandrie, CEO for AR Media International.

Fremtidens kunder ønsker ikke at investere i og lukke sig inde med proprietære sikkerhedssystemer. Funktionerne, det vil sige tjenesterne, vil være helt afgørende for købsbeslutninger. Markedets krav er dermed tydeligt: teknikken er vejen til bekvemmelighed, mere kontrol over tilsluttede enheder og omkostningseffektive tjenester, som tager TCO (Total Cost of Ownership) og ROI (Return on Investment) til et nyt niveau.

2017 blev et år, der handlede meget om Internet of Things og datasikkerhed samt de kinesiske virksomheders dominans på videoovervågningsmarkedet. Sikringsindustrien står over for mange udfordringer, da den i stigende grad bliver en del af IT-industrien. Teknikken er nødt til at bevæge sig mere mod åbne platformsløsninger. Leverandører, der forlader sig på proprietær teknik, risikerer hurtigt at miste markedsandele.

Videoovervågningssektoren har allerede taget skridtet i retning mod et marked baseret på åbne platforme. Den er moden til at møde de krav, som det brede IT-marked stiller. Adgangskontrolsektoren er på vej, men den har en lang rejse foran sig, da mange nationale markedsledere baserer deres udbud på proprietær teknik.

Efterspørgslen efter åbne løsninger åbner dog markedet for multinationale virksomheder og andre leverandører, som kan tilbyde dette. For det er helt klart, at fremtidens kunder ikke ønsker at investere i og lukke sig inde med proprietære sikkerhedssystemer. Funktionerne, det vil sige tjenesterne, vil være helt afgørende for købsbeslutninger.

Markedets krav er dermed tydeligt: teknikken er vejen til bekvemmelighed, mere kontrol over tilsluttede enheder og omkostningseffektive tjenester, som tager TCO (Total Cost of Ownership) og ROI (Return on Investment) til et nyt niveau.

Men med IP-baserede systemer har sikkerhedsbranchen et antal udfordringer. Kompabiliteten er en af dem. En anden udfordring er at sikre systemerne mod cyberangreb. Netop cybersikkerhed er blevet diskuteret meget i løbet af året, og da især blandt producenter af videoovervågningsudstyr, da nogle eksempler på kraftfulde netværksangreb er genereret via hackede sikkerhedskameraer og NVR-enheder. Det er derfor blevet mere almindeligt, at producenter offentligt skilter med de anstrengelser, der gøres, for at produkterne skal cybersikres bedre. Cybersikkerhed er ganske enkelt blevet et konkurrenceparameter for producenter af produkter til fysisk sikkerhed.

En anden udfordring er at skabe proaktive sikkerhedsløsninger. Et eksempel er videoanalyse, hvor udviklingen er kommet godt op i tempo i løbet af året. Artificial Intelligens (AI) og Deep Learning (DL) har været årets buzzwords på sikkerhedsmesser over hele verden. Det primære formål med videoanalysen er at gøre kameraerne proaktive, så de reagerer, før noget uønsket når at indtræffe eller få fuld, negativ effekt. Så det er en vigtig udvikling af sikkerhedsteknikken.

Den kinesiske gigant Hikvision har indtaget førerpositionen hvad angår markedsføring af AI og Deep Learning. Som verdens største leverandør af videoovervågningsudstyr har de alle muligheder for at blive en førende aktør på videoanalyse-området. Ikke mindst da deres hjemmemarked fuldstændig savner en lovgivning, som regulerer brugen af videoanalyse med hensyn til beskyttelse af den personlige integritet. Dertil skal lægges, at den største kunde, den kinesiske stat, bakker op omkring denne type af teknikudvikling. Også Dahua vil blive en stærk aktør på området videoovervågning med avanceret videoanalyse.

De kinesiske selskabers konkurrencedygtighed bekræftes i IHS Markit-rapporten “Physical Security Equipment & Services Report 2016 - 2021”. Her anføres det, at det globale marked for fysisk sikkerhed, det vil sige tjenester og produkter baseret på elektronisk teknik (videoovervågning, adgangskontrol og alarmer), udgjorde 29,2 milliarder dollar i 2016. 29 procent af den omsætning faktureres af kinesiske virksomheder. I 2021 beregnes den kinesiske andel at udgøre 38 procent. Væksten drives til en stor del af betydelige investeringer i videoovervågningsudstyr, et marked, hvor Kina stod for 42 procent i 2016.

Kina vil ikke miste sit dominerende greb som global leverandør af sikkerhedsprodukter. Det er nu op til de europæiske og nordamerikanske virksomheder at fokusere på at udvikle løsninger til teknikbaserede tjenester, som svarer til kundernes behov for sikkerhed, funktionalitet og omkostningseffektivitet i disse IoT-tider. Her ligger kineserne trods alt bagefter.


Leverandører
Tilbage til toppen