SecurityWorldMarket

04-12-2020

Nye statistikker over anmeldte sikkerhedsbrud

Foto: Datatilsynet

Som et led i en ny strategi for en mere data- og risikobaseret indsats opdaterer Datatilsynet nu månedligt statistikker over anmeldte sikkerhedsbrud på tilsynets hjemmeside. De nye statistikker udbygger og erstatter de tidligere kvartalvise opgørelser.

De nye statistikker over anmeldte sikkerhedsbrud udbygger og erstatter tilsynets tidligere kvartalvise rapporter med opgørelser. Statistikkerne opdateres månedligt, og som noget nyt viser de ikke blot en fordeling af anmeldelser over forskellige kategorier af dataansvarlige, men også en fordeling over forskellige hændelsestyper – fx ”rigtige oplysninger sendt til forkert modtager”, ”hacking”, ”tab/tyveri af mobile enheder” mv. Tilsynet har endvidere inddraget data fra CVR-registret i arbejdet med de nye statistikker, og har på den måde forfinet og forøget antallet af kategorier af dataansvarlige i forhold til de tidligere kvartalsvise rapporter.

Datagrundlaget for de nye statistikker udgøres af alle modtagne anmeldelser på brud på persondatasikkerheden, som er anmeldt siden uge 17 i 2020. Årsagen til denne skæringsdato er, at tilsynet fra dette tidspunkt begyndte at klassificere anmeldelserne i hændelsestyper.

Et led i en ny strategi
Disse nye statistikker er et led i Datatilsynets strategi for en data- og risikobaseret indsats. Statistikkerne skal blandt andet fungere som et værktøj, der bidrager til at opfylde et af tilsynets mål om at basere udvælgelsen af kontrolområder på tilgængelige datakilder, og derved føre tilsyn hvor effekten er størst.Leverandører
Tilbage til toppen