SecurityWorldMarket

29-11-2017

Ny vidnepakke skal styrke trygheden for vidner

Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem, mener Søren Pape Poulsen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil med en ny vidnepakke forbedre forholdene for vidner. Pakken indeholder ti initiativer, der blandt andet skal sikre bedre vejledning, vidnebeskyttelse samt sikre, at f.eks. bandemedlemmer nægtes adgang til retssalen.

Vidners rolle og udsagn i retssager er ofte afgørende for udfaldet af en retssag. Det er derfor vigtigt, at vidner føler sig trygge, når de eksempelvis skal afgive forklaring i sager om bandekriminalitet. Derfor præsenterer justitsminister Søren Pape Poulsen nu en vidnepakke med ti initiativer, som skal forbedre forholdene for vidner og skabe mere trygge forhold.

Konkret foreslår ministeren blandt andet at oplysninger om vidners navne og adresser beskyttes bedre i politirapporter. Det gøres for at sikre, at muligheden for at vidne anonymt ikke forspildes, fordi tiltalte allerede gennem politirapporten har fået kendskab til vidnets identitet. Derudover skal muligheden for at afgive forklaring via videolink forbedres. Samtidigt skal rettens formand på forhånd kunne nægte adgang til bestemte personer eller grupper, som kan skabe utryghed i retssalen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Det er derfor helt afgørende, at vi værner om deres sikkerhed og sikrer, at de føler sig trygge ved at vidne. For nyligt har vi desværre set eksempler på, at vidner ikke har ønsket at vidne i sager mod bandemedlemmer af frygt for konsekvenserne. Den situation er helt uholdbar, for vidnerne må og skal være trygge ved, at vi som samfund støtter dem i kampen mod kriminalitet – For kun hvis vi vidner mod de kriminelle, kan vi bekæmpe dem.

Med pakken sætter vi fokus på vidners tryghed og på at sikre, at de muligheder vi har for at beskytte vidners identitet ikke forspildes. Vi sætter foden ned over for bander eller andre, der med deres tilstedeværelse skaber utryghed i retssalen eller foran retsbygningen, og vi giver vidnerne øget mulighed for at afgive forklaring uden at skulle sidde ansigt til ansigt med den mistænkte.”

En række af initiativerne i udspillet vil kræve lovændringer. Det gælder den tidlige indsats i forhold til navne- og adressebeskyttelse, bedre vidnebeskyttelse af fængselsbetjente, øget brug af videolink, og at bestemte personer eller grupper af personer skal nægtes adgang til retssalen. Det forventes, at der vil blive fremsat lovforslag herom i februar 2018.

Ministeren præsenterede i sommeren, i forbindelse med den verserende bandekonflikt, 12 nye initiativer, der skal styrke kampen mod banderne. Vidnepakken er en udmøntning af ét af disse initiativer. Der blev ligeledes præsenteret et forslaget om at skærpe straffen for trusler mod vidner. Et lovforslag herom er i øjeblikket under behandling i Folketinget.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen