SecurityWorldMarket

27-12-2017

Nu kan danske alarmcentraler få en ny EN-certificering

Akkreditering af SBSC betyder, at vi nu kan certificere alarmcentraler i henhold til både den europæiske standard og den svenske standard SSF 136, siger Mårten Wallén, administrerende direktør for SBSC.

Den svenske instans Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) kan nu tilbyde certificering af alarmcentraler i henhold til den europæiske standard EN 50518. - Flere og flere kunder anmoder om certificering i henhold til den europæiske standard for alarmcentraler. Akkreditering af SBSC betyder, at vi nu kan certificere alarmcentraler i henhold til både den europæiske standard og den svenske standard SSF 136, siger Mårten Wallén, administrerende direktør for SBSC.
- Dermed kan vi imødekomme vores kunders efterspørgsel efter certificering af alarmcentraler, herunder Danmark og resten af de nordiske lande og Europa, siger han.

For slutkunden sikrer en certificeret alarmcentral, at centralen opretholder den kvalitet og sikkerhed, der kræves for at sikre, at alarmerne når frem til alarmcentret hele døgnet og hele året.

SS-EN 50518: 2014 er en række standarder i tre dele og omhandler overvågnings- og alarmcentraler. De udgør i dag en fælles lovramme, der er certificeret sammen. Den nuværende udgave af standarden omfatter indbrud og overfaldsalarmer, der blandt andet transmitteres via traditionelle alarmsystemer og CCTV-systemer.

Standard i tre dele
Den første del af standarden indeholder minimumskravene til valg af placering og opførelse af alarmcentralen. Dette omfatter skalbeskyttelse, der både dækker beskyttelse mod manuelle angreb, brandmodstand og modstandsdygtighed mod visse typer af beskydning. Den anden del dækker alarmcentralens teknologiske ydeevne og evne til at håndtere alarmer. I dette afsnit er der også krav til kontrol af kundedata, logfiler, intern kontrol af udstyr og håndtering af unormale driftsforhold, herunder katastrofeplaner. Den sidste del af standarden indeholder krav til processer og kontrol af databaser, arbejdsgange, alarmstyring, kontroller, beredskabsinstrukser, bemanding og færdigheder.

Ikke kun for alarmcentraler
Efter at SBSC sammen med Sector Alarm fulgte opførelsen af en ny alarmcentral i Oslo, har SWEDAC, Sveriges nationale akkrediteringsorgan, besluttet sig for akkreditering.

- Standarden og kommende opdateringer yder støtte til certificering af andre aktiviteter end alarmcentraler. Fremadrettet er det muligt at certificere bemandede centraler i både den private og den offentlige sektor, siger Anders Banderby, certificeringsingeniør hos SBSC.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen