SecurityWorldMarket

22-11-2017

Færre stjæler fra arbejdspladsen

I alt 45 procent af danskerne har taget noget med hjem uden at levere det tilbage, og det er lidt færre end i 2008, hvor 53 procent angav at have taget noget med hjem. Det viser rapporten Tyverier og svind fra arbejdspladser, som er foretaget af Epinion for Det Kriminalpræventive Råd.

Kontorartikler er det, flest danskere har taget med hjem uden at levere det tilbage.

- At knap halvdelen af danskerne har taget ting med hjem uden at levere det tilbage, kan umiddelbart lyde som mange, men undersøgelsen viser, at de færreste har til hensigt at stjæle fra arbejdspladsen. Hjemmearbejde er den primære begrundelse for, at folk tager noget med hjem fra deres arbejde. Derudover skyldes det glemsomhed eller sjusk, siger specialkonsulent Anders Young Rasmussen fra DKR.

Rapporten viser også, at accepten af arbejdspladstyveri og svind er faldet siden 2008, både med hensyn til, hvorvidt det opfattes som i orden, at kollegaer tager ting med hjem, og om man selv gør det.

De varer, som der er højest accept af, at folk tager med hjem er kontorartikler og restvarer. Accepten af at tage fødevarer med hjem er steget lidt fra 2008 til 2017. Dette kan skyldes et stigende fokus på madspild.

- Hvis man som arbejdsgiver vil undgå tvivlstilfælde for, hvornår det er okay at tage noget med hjem, anbefaler vi, at man laver nogle klare regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Alternativt kan man lave en udleveringsordning for fx kontorartikler, så de ansatte ikke selv kan tage dem, siger Anders Young Rasmussen.

Undersøgelsen viser, at kun 22 procent har en aftale om, at det er tilladt at tage kontorartikler med hjem til privat brug.


Leverandører
Tilbage til toppen