SecurityWorldMarket

13-12-2020

Fængslerne iværksætter nye tiltag mod smittespredning

Foto: Kriminalforsorgen

Med virkning fra den 10. december har Kriminalforsorgen indført en række nye restriktioner i blandt andet fængsler og arrester for at begrænse smittespredning.

Kriminalforsorgen indfører nu en række nye landsdækkende tiltag i blandt andet landets fængsler og arrester for at begrænse risikoen for smittespredning af COVID-19. Det sker på baggrund af den generelle smitteudvikling i hele landet, de aktuelle smitteforekomster i kriminalforsorgens institutioner og de hidtidige erfaringer med håndtering af smittespredning. De nye restriktioner supplerer kriminalforsorgens eksisterende beredskaber for covid-19, og de forventes foreløbigt at være gældende indtil starten af det nye år, hvor effekten af indsatserne skal vurderes.

En lang række aktiviteter vil blive suspenderet, idet det som udgangspunkt kun vil være ansatte, der løser kritiske opgaver, der skal møde på arbejde. De indsattes mulighed for besøg og udgang vil hen over jul og nytår blive begrænset, ligesom restriktionerne omfatter et tilsigelsesstop. Det betyder, at kriminalforsorgen indtil videre ikke indkalder dømte, der skulle møde til afsoning fra fri fod. Alle initiativer iværksættes for at minimere trafikken ind i fængslerne og for at skabe bedre mulighed for, at indsatte, der udviser symptomer eller bliver syge, kan holdes adskilt fra andre indsatte og medarbejdere.

”Fængsler og arrester er særligt sårbare i forbindelse med pandemien. Det kan have store og alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke har styr på smitten inden for murene. Det kan skabe meget alvorlige udfordringer i forhold til bemandingen og dermed sikkerheden, ligesom større smitteudbrud er vanskelige at håndtere i et fængsel eller arresthus. Derfor indfører vi nu en række nye restriktioner i kriminalforsorgens institutioner. Den udvikling, vi har set i fængsler og arresthuse de seneste uger er alarmerende, og vi bliver nødt til at reagere nu”, siger Ina Eliasen, direktør i kriminalforsorgen.

De nye restriktioner indebærer blandt andet, at indsatte i fængsler og arrester fra den 10. december højest kan få besøg af tre nærtstående personer. De indsatte har derudover ikke mulighed for at komme på udgang, dog med undtagelse af udgang til familien i forbindelse med jul og nytår, for de indsatte, der har tilladelse til det. De indsattes beskæftigelsesmuligheder bliver også begrænset, så de kun afvikles i de tilfælde, hvor det er muligt at gennemføre sikkert under hensyn til smittebegrænsning.

”Vores fokus er at få minimeret risikoen for smitte i fængsler og arrester. Samtidig forsøger vi at tage hensyn til, at det er særligt indgribende at begrænse både besøg og udgang hen over julen. Det er afgørende vigtigt, at indsatte kan opretholde f.eks. kontakten til deres børn i forbindelse med særlige højtider, og derfor har vi besluttet, at der er mulighed for komme på udgang i forbindelse med jul og nytår – hvis man er en af dem, der allerede har en tilladelse til udgang,” siger Ina Eliasen, direktør i kriminalforsorgen.Leverandører
Tilbage til toppen