SecurityWorldMarket

07-11-2020

Det skal være nemmere at bruge kunstig intelligens

Kunstig intelligens åbner mange muligheder og fordele, men også dilemmaer og etiske overvejelser, som retningslinjer fra Dansk Standard skal være med til at løse.

Det er vigtigt, at de berørte kan få at vide, hvad der lægger til grund for en beslutning – også når beslutningen er truffet med hjælp fra kunstig intelligens. Blandt andet derfor har Dansk Standard udviklet to retningslinjer, som skal gøre det nemmere og mere gennemsigtigt at anvende teknologien.

Robotter, der kan aflaste sundhedsvæsnet ved at assistere med genoptræning eller ved operationer. Computere, der kan analysere store mængder data og sikre en hurtigere sagsbehandling. Maskiner, der kan lære af de processer, de indgår i, og dermed tilpasse og forbedre dem. Kunstig intelligens åbner mange muligheder og fordele, men også dilemmaer og etiske overvejelser.

”Først og fremmest er det vigtigt at definere, hvad vi mener med kunstig intelligens, og hvilke krav der stilles til teknologien i forhold til f.eks. sikkerhed, datakvalitet, ansvarlighed, drift, udvikling og afvikling,” siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard, som har udgivet to danske specifikationer, der skal gøre det nemmere og mere trygt at arbejde med kunstig intelligens.

Skaber økonomisk og social værdi
Den ene specifikation skal sikre gennemsigtighed og er målrettet udviklere og projektledere. Den anden har fokus på det offentliges brug af kunstig intelligens i sagsbehandling, hvor teknologien f.eks. kan være med til at gøre det lettere og hurtigere at træffe beslutninger bl.a. i forbindelse med byggeansøgninger og beskæftigelsesindsats.

”Begge specifikationer har til formål at understøtte løsninger, der er sikre at anvende, og som vi kan have tillid til. Når vi har tillid til teknologien, kan vi anvende den til at skabe økonomisk og social værdi,” forklarer Kim Skov Hilding.

Specifikationer for kunstig intelligens skal sikre, at teknologien er gennemsigtig og sikker at anvende, forklarer Kim Skov Hilding, seniorkonsulent hos Dansk Standard.

Åbenhed om beslutningsgrundlaget
Nogle gange kan kunstig intelligens være med til at belyse steder i systemet, hvor der opstår menneskelige fejl eller diskrimination. Det blev tydeligt, da man begyndte at bruge kunstig intelligens i amerikanske retssale, og det stod klart, at for den samme forbrydelse blev sorte mænd straffet markant hårdere end hvide kvinder. Det er dog ikke den kunstige intelligens, der er problemet, påpeger Anders Kofod-Petersen, professor i kunstig intelligens, direktør ved Alexandra Instituttet i København, og formand for udvalget for kunstig intelligens under Dansk Standard.

”Kunstig intelligens har ikke holdninger eller fordomme. Teknologien reagerer ud fra det, den er blevet bedt om – og i dette tilfælde har præcedens altså været, at sorte mænd fik hårdere straffe. Men uanset om det er et menneske eller en maskine, der har truffet en beslutning, har den, beslutningen vedrører, ret til at vide, hvad der ligger til grund. Derfor er det vigtigt, at teknologien er gennemsigtig. Det handler om etik i forhold til anvendelsen af kunstig intelligens,” siger Anders Kofod-Petersen.

Behov for danske retningslinjer
Normalt bliver standarder udviklet internationalt, så de gælder globalt. Dette arbejde er også godt i gang i forhold til kunstig intelligens. Fire standarder ligger klar og yderligere 12 er på vej. Men det tager tid at samle flere hundrede af de bedste eksperter fra hele verden og udarbejde krav og retningslinjer, som alle kan være enige om. Derfor har der været behov for at udvikle særlige danske specifikationer.

”Selv om ca. 100 interessenter har været involveret, har vi kunnet få de to specifikationer klar på fem-seks måneder. Desuden giver det god mening at lave dokumenterne på dansk, så alle borgere i Danmark har mulighed for at læse, hvordan den kunstige intelligens bliver brugt, og hvilke krav der stilles til den,” siger Kim Skov Hilding, der heller ikke lægger skjul på, at Danmark gerne vil sætte sit aftryk på de internationale standarder for kunstig intelligens.

”Vi er kommet godt fra start og forventer at udvikle flere danske specifikationer på baggrund af det behov, virksomheder og myndigheder har. Det giver os samtidig et godt fundament, som vi kan bruge i det internationale arbejde,” siger han.

Stort værdipotentiale
Først fremmest handler det dog om at hjælpe danske virksomheder med at få øjnene op for de muligheder, der ligger i kunstig intelligens.

”Fra politisk side er der stor opmærksom på den værdi, der ligger i kunstig intelligens. Men virksomhederne mangler stadig kompetencer til at vurdere, hvad kunstig intelligens kan og ikke kan – og de har stadig til gode at realisere den værdi, der ligger i anvendelsen af avanceret kunstig intelligens. Specifikationerne er et godt første skridt for dem, der tænker, at teknologien kan give værdi, men har svært ved at få greb om det fundamentale,” siger Anders Kofod-Petersen.

Specifikationerne indeholder ikke krav, men anbefalinger, information og gode råd. De er opbygget som tjeklister, der kan anvendes sammen med organisationens eksisterende procedurer i forhold til f.eks. at sikre, at regler om persondata- og cybersikkerhed bliver overholdt.

Kilde: Dansk StandardLeverandører
Tilbage til toppen