SecurityWorldMarket

07-12-2020

Boom for VSaaS-markedet - dobbelt så stort inden 2025

Videoovervågning som en tjeneste, dvs. VSaaS, er et stærkt vækstområde på sikkerhedsmarkedet.

Videoovervågning som en tjeneste, dvs. VSaaS, er et stærkt vækstområde på sikkerhedsmarkedet. Ifølge Marketandmarkets seneste rapport - som også inkluderer den forventede coronaeffekt på det globale marked - vil VSaaS-markedet vokse fra 2,2 mia. dollars i 2020 til 4,7 mia. dollars i 2025. Dette er baseret på en gennemsnitlig årlig vækst på 16 procent.

Af Lennart Alexandrie, CEO, AR Media International

Analyseinstituttet Marketsandmarkets konstaterer, at lave investeringsomkostninger er en stærk vækstfaktor. I VSaaS håndteres videodata af tjenesteudbydere til en relativt lav pris. Når data lagres i skyen, behøver kunden ikke at investere i fysiske datalagringsenheder og heller ikke i personale, der håndterer teknologien. Andre vækstfaktorer er øget efterspørgsel efter overvågningsdata i realtid og fleksibel skalerbarhed.

Pandemien er en vækstfaktor
Marketsandmarkets mener desuden, at integrationen af VSaaS med adgangskontrol og alarmsystemer har øget penetrationen af smarte enheder. Rapporten hævder også, at pandemien har bidraget til øget efterspørgsel efter VSaaS i detailleddet og i andre kommercielle vertikaler, hvilket kan skabe lukrative muligheder for VSaaS-markedsdeltagere.

Markedet for private hjem
Den aktuelle rapport viser også en øget brug af enklere sikkerhedskameraer, normalt trådløse enheder, der let kan installeres af brugeren. Blandt de mere succesrige er for eksempel Google Nest, Ring og Arlo.

VSaaS er baseret på "hostede" skyløsninger, og kunder kan undgå startomkostninger såsom køb af servere og harddiske. Det giver øget tilgængelighed, ikke kun for private, men også for små virksomheder. I stedet for en kostbar teknologiinvestering får de en driftsomkostning i form af et månedligt abonnementsgebyr.

"Hosted" VSaaS vokser hurtigt
“Hostede” løsninger - som udgør den største VSaaS-markedsandel i prognoseperioden 2020 til 2025 - gør det muligt for leverandører at imødekomme kundernes specifikke behov og i højere grad tage ansvar for sikkerhed og andre tjenester. Kunderne betaler kun for det, de har behov for. Der er således meget, der taler for forretningsmodellen.

5G vil drive væksten
Mange faktorer driver udviklingen. Øget kriminalitet og regeringsinitiativer for at øge den offentlige sikkerhed er et eksempel. Men også kontinuerlig udvikling af infrastruktur, herunder transport, driver væksten. Derudover spiller den globalt stigende udbredelse af smartphones en rolle, ligesom udviklingen i telekommunikationsnetværk, der giver øget tilgængelighed, ikke mindst implementeringen af 5G og det hurtige internet, der følger.

Øget tilgængelighed
Reducerede skyopbevaringsomkostninger og et øget krav om at kunne gennemføre videoovervågning, uanset hvor du er, er to generelle vækstfaktorer, der har ført til, at flere og flere spillere ser muligheder i VSaaS. Eksisterende brugere af sikkerhedskameraer ser også "hostede" cloudtjenester som et stærkt alternativ til traditionelle investeringer i hardware og software. Dette inkluderer også ikke at skulle afsætte personale til håndtering af sikkerhedssystemer.

Stadig flere sektorer vælger VSaaS
Det er i kommerciel drift, at VSaaS forventes at få den største markedsandel fra 2020 til 2025. Frem for alt tiltrækkes butikker og andre virksomheder, hvor der er risiko for røveri og / eller omfattende tyveri. Men finansielle institutioner og banker er også i stigende grad begyndt at se VSaaS som et alternativ til deres overvågningsbehov. Ud over at undgå tunge indledende investeringer værdsættes mulighederne for let at tilføje tjenester / enheder og muligheden for at få fjernadgang til indgående overvågningsdata. Hotelbranchen er en anden sektor, hvor VSaaS vinder terræn.

Intelligent video til flere formål
Marketsandmarkets understreger endvidere, at det generelt stigende antal små virksomheder skaber store vækstmuligheder for VSaaS-leverandører. Med VSaaS bliver ikke kun sikkerhedsfunktionerne tilgængelige for flere og flere virksomheder. Med intelligent analyse kan forretningsdriften strømlines. Den igangværende covid-19 pandemi er et godt eksempel på dette. Butikker, indkøbscentre, arrangører af begivenheder, hoteller, restauranter, barer, sports-, kultur- og underholdningsarenaer får mulighed for at bruge videoanalyse via VSaaS-applikationer f.eks. til kontrol af, at grænsen for det tilladte antal personer ikke overskrides.

Lovgivning sætter grænser
Den intelligente teknologi kan også via temperaturovervågning give indikationer på, at besøgende eller ansatte ved ankomsten til et anlæg kan have feber. Når det kræves brug af mundbind eller social distancering, kan teknologien også være et hjælpemiddel til at gennemgå overholdelsen af begrænsningerne. Derudover kan kameraer med videoanalyse bruges til at sikre korrekt håndtering i hele forsyningskæden. Kort sagt er anvendelsesområderne ikke så meget begrænset af teknologi, men snarere af lovgivning i forskellige lande.

Størst vækst i Asien
APAC (Asien og Oceanien) vil ifølge Marketsandmarkets have den stærkeste VSaaS vækstrate. Den stigende urbanisering i APAC-landene fører til udvikling af nye byer, etablering af nye fremstillingsindustrier og udvidet detailhandel og er faktorer, der i væsentlig grad bidrager til øget vækst på VSaaS-markedet. Derudover står mange lande over for en terrortrussel, som tvinger regeringer til at forbedre deres sikkerhedsforanstaltninger, ikke mindst videoovervågningssystemer på offentlige steder og i offentlige bygninger.


Tags


Leverandører
Tilbage til toppen