SecurityWorldMarket

13-06-2015

Ny tv-overvågningsfolder til private

For at hjælpe de private, der ønsker at tv-overvåge, og for at fremme deres bevidsthed om lovgivningen på området, har TVO-udvalget under SikkerhedsBranchen fået fremstillet en ny brochure, som installatørerne kan uddele til private ved salg og installation af tv-overvågningsudstyr.

Brochuren er blevet til i et praktikforløb med to praktikanter fra Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, der undervejs har trukket på udvalgets viden om tv-overvågning. Brochuren giver en ganske kort og overskuelig introduktion til de vigtigste hensyn i forbindelse med tv-overvågning.


Leverandører
Tilbage til toppen