SecurityWorldMarket

05-12-2014

Nemt at finde eksempler på udlicitering af politi-opgaver

Kasper Skov-Mikkelsen

Kasper Skov-Mikkelsen

Med udgangspunkt i det næsten afsluttede samarbejde mellem vagtbranchen og Københavns Vestegns Politi har SecurityUser talt med SikkerhedsBranchens direktør Kasper Skov-Mikkelsen om de ressourcebesparende muligheder, der ligger i at udlicitere dele af politiets arbejde til vagtbranchen.

"Det særlige samarbejde mellem, i daglig tale pilotprojektet, er ved at nå sin formelle ende. I begyndelsen af 2015 skal forsøget afrapporteres til Rigspolitiet, og både der og i vagtbranchen skal afrapporteringen bedømmes og overvejes, men Københavns Vestegns Politi har for længe siden sagt, at det vil fortsætte og videreudvikle samarbejdet.

Her ligger måske projektets fremtid. Uden at tage for meget forskud på afrapporteringen vil den nok fortælle, at noget fungerede godt, mens andet fungerede knap så godt. Det vil være oplagt at tage de bedste ting i pilotprojektet og udbrede dem til de politikredse, der vil være med, og så lade samarbejdet i Københavns Vestegns Politis område være stedet, hvor tingene opfindes og prøves af, en slags udviklingsområde. Starter man forfra i de andre politikredse, risikerer man de alle laver de fejl, som selvfølgelig blev lavet i pilotprojektet på Vestegnen, og som man lige så godt kan undgå andre steder.

I vagtbranchen og hos politiet har diskussionerne de sidste år kørt i to spor. Det ene handler om samarbejde, det andet om udlicitering.

Set i bakspejlet kom diskussionen om udlicitering for tidligt. Hverken politiet eller vagtbranchen var tilstrækkeligt forberedt. Men nu kører debatten, og den stopper i hvert fald ikke, så længe politiet med dets forbundsformand i spidsen nærmest automatisk besvarer hvad som helst med at beklage politiets manglende ressourcer. Det er en satsning på, at politikerne endnu engang vil bevilge ekstra penge, men politikerne synes ikke længere at have denne automatiske reaktion.

Når politiet nu selv synes, det mangler ressourcer, skulle politikerne tage det på ordet og konstatere, at der jo er en række opgaver, som man hverken behøver at være myndighed eller professionsbachelor for at udføre. På samme måde, som HK’erne kom ind på politistationerne og frigjorde politiet til andet arbejde, kan andre grupper overtage opgaver, så politifolk kan frigøres til ”rigtigt” politiarbejde. Måske kan der endda findes en løsning, hvor der både kommer flere vagtfolk og flere politifolk, men det kræver, at vi tænker lidt ud af boksen.

Det er nemt at finde eksempler, hvor vagter kan hjælpe politiet. Hvorfor udkommandere snesevis af politibetjente til superligakampe, når opgaven kan klares af vagtfolk under kommando af politifolk? Bevogtning af retssale kan klares på samme måde. Den automatiske trafikkontrol er et andet godt eksempel. Grænsekontrol også. Politikere kritiserer den ofte for at være for svag. Nu skal den styrkes ved at opsætte nummerpladeaflæsere, men hvorfor ikke kombinere dem med synlige vagter? Hidtil er det blevet afvist med henvisning til EUregler, men reglerne forhindrer ikke, at man næsten altid møder politi og toldere ved øresundsforbindelsens betalingsanlæg, når man kører i land i Malmø, så selvfølgelig kan det samme gøres ved den dansk-tyske landegrænse.

Kørsel med arrestanter og anholdte mellem fængsel og arresthuse og retssalene er også et ofte nævnt eksempel. Den finder sted i lande, vi sammenligner os med, i Storbritannien i en udvidet form, hvor vagterne overtager folk straks efter anholdelsen, så politifolk ikke skal bruge timer på at køre dem til politistationen til registrering og indsættelse i arrest.

Når folk i Storbritannien bliver kørt til arresten eller fængslet, er det her ofte vagtfolk, der tager imod, fordi et vagtselskab driver fængslet.

Sådan kunne det også være i Danmark. Det har den nuværende regerings eget Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde konkluderet i en analyse, hvor det konstateredes, at Danmarks omkostninger til fængselsdrift er langt højere end i Tyskland og Storbritannien, hvor dele af fængselsvæsenet er udliciteret. Analysen foreslog udlicitering forsøgt på det kommende nye statsfængsel på Falster.

Analysen blev mødt med en bandbulle fra fængselsfunktionærernes fagforbund, hvilket er forståeligt, ja nærmest naturligt. Siden har det været ro om sagen, og det synes jeg ikke er forståeligt, men måske naturligt. Socialdemokratiet og SF, der dengang stadig sad i regering, synes nok ikke, de kan lægge sig ud med alle fagforbund på én gang," slutter direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen.


Leverandører
Tilbage til toppen