SecurityWorldMarket

16-05-2014

Fokus på SaaS i København

Lennart Alexandrie, AR Media International

På Sectech 12.-13. november i København vil de førende leverandører af teknik og tjenester som sædvanlig være repræsenteret blandt udstillerne. Men lige så vigtige bliver seminarerne og de emner, de omhandler. Security as a Service (SaaS) vil være et vigtigt fokusemne på Sectech. Men hvad er SaaS egentlig? Vi har spurgt arrangøren Lennart Alexandrie, adm. dir. for AR Media.
- Der hersker ingen tvivl om, at sikkerhedsvirksomhederne står over for store udfordringer, da markedet går fra at være produktorienteret til at blive mere og mere tjenestebaseret. Det kan vi som arrangør af Sectech ikke se bort fra. Dette berører alle led i sikkerhedsmarkedet, fra producenter, distributører, integratorer og installatører til slutkunder, siger Lennart Alexandrie, som via sine medier og netværket SaaS-Group i Sverige har lanceret udtrykket Security as a Service på markedet for fysisk sikkerhed.

Kan du uddybe SaaS lidt mere
- SaaS kan man kalde den forretningsmodel, som på forskellige niveauer vil erstatte den traditionelle, produktorienterede model, der altid har domineret sikkerhedsbranchens business. SaaS-begrebet kender man fra IT-sikkerhedskredse, men hvorfor ikke også bruge begrebet på markedet for fysisk sikkerhed? Sådan tænkte vi, da vi begyndte at publicere artikler om emnet i 2006.

- I dag er det timer og produkter, sikkerhedsbranches kunder primært bliver debiteret for, ikke kundernes udnyttelse af tjenester.

Men markedet kender vel det her begreb?
- Mange tror, at de ved, hvad Security as a Service er, og oftest tror de også, at de har benyttet sig af det i mange år. Men det er ikke sandt. Security as a Service og transformationen fra en produktfokuseret til et tjenestebaseret sikkerhedsmarked er endnu kun i sin vorden. Den forandring, denne migration indebærer, er også sikkerhedsbranchens største udfordring og vil påvirke såvel små som store virksomheder.

- Til en vis grad kan man sige, at de selskaber, som har arbejdet med hjemmealarmer baseret på lejeabonnement, har benyttet sig af SaaS-modellen. Det er nemlig dér, den har været mulig i længst tid. Med IP-teknikken har modellen nu også potentiale til at vokse på i første omgang sikkerhedsmarkedet for små og mellemstore virksomheder.

Men hvordan går man fra en produktorienteret forretningsmodel til en tjenestebaseret? Og hvorfor skal man egentlig gøre det?
- Først og fremmest handler det om at bruge dagens eksisterende muligheder for at tilgodese kundernes behov for sikkerhed for at kunne drive sin kernevirksomhed så effektivt som muligt. Det er et krav, at sikkerhedsbranchens virksomheder kan fungere som nære partnere til kunderne, og at de forstår kundernes forretning samt kan tilbyde omkostningseffektive tjenester inklusive at kunne tage et driftsansvar, som garanterer, at disse ydelser løbende effektueres og vedligeholdes.

Hvorfor er tiden nu moden for SaaS?
- IP-teknikken og den skalerbarhed, den åbner op for, er tjenestedrivende, og vi lever i en tid, hvor prispres og gennemsigtighed ikke længere efterlader marginaler, hvor der kan tjenes penge på produkterne, for eksempel hos systemintegratorer og installatører. Samtidig vil kunderne ikke længere betale for noget, de ikke bruger til fulde, men vil snarere efterspørge værdiadderende tjenester, baseret på deres faktiske behov.

- Dette er ikke nogen dansk trend - det er en global trend. Ej heller er den specifik for sikkerhedsbranchen - den gælder for al industri. Tjenesteficeringen er kommet for at blive, fastslår Lennart Alexandrie, som lige nu arbejder på at sammensætte et seminar fulgt af en paneldiskussion med SaaS som tema. Her skal der siskuteres hvilke er fordelene? Hvordan skal sikkerhedsbranchens tjenesteficering formuleres? Hvilke forhindringer står i vejen? Hvilke er fordelene for sikkerhedsvirksomhederne - og for kunderne?

- Spørgsmålene er mange, og vi håber på at kunne tiltrække både slutkunder, installatører, distributører samt vagtselskaber til dette hovedtema, siger Lennart Alexandrie.

Hvad angår de teknikfokuserede seminarer på Sectech vil der være en hel del fokus på skyløsninger. Hvordan har de udviklet markedet? Hvilke skyløsninger er der i dag, og hvad leverer de?

Hvordan er koblingen mellem skyløsninger og Saas?
- Skyløsningerne hænger for en stor dels vedkommende sammen med SaaS, da de kan være vigtige værktøjer med henblik på at kunne tilbyde omkostningseffektive tjenestekoncepter. Vi ser en stærk udvikling, når det drejer sig om udviklingen af skybaserede koncepter til sikkerhedsløsninger. Dette blev for eksempel accentueret på den seneste internationale sikkerhedsmesse ISC West i Las Vegas, der fandt sted i begyndelsen af april, og vi vil også se det på Sectech i København i november, slutter Lennart Alexandrie.

 

Leverandører
Tilbage til toppen