SecurityWorldMarket

24-10-2016

Undervurder ikke IoT-utviklingen

Internet-of-Things er ikke blot et modeord i sikkerhedsbranchen, men også i resten af samfundet. Vi bliver stadig mere opkoblede, og udviklingen lader sig ikke bremse, snarere tværtimod.

Sikkerhed er ikke et supplement til IoT, men en væsentlig del af den. Det betyder ikke kun, at alarmer, adgangskontrol og kameraløsninger bliver en undersektor til bygningsautomation, men også en del af en mere tjenestebaseret industri og økonomi. Og det kan gå stærkt.

Det britiske markedsanalysebureau Memoori taler om en ny industri på fremmarch, eftersom Building Automation Systems (BAS) bliver ændret til Building Internet of Things (BIoT). I sin rapport ”The Transformation of BAS into the Building Internet of Things 2015 to 2020” forklarer Memoori, hvorfor bygge-automation er i færd med at ændres til BIoT, og hvordan denne udvikling vil få en effekt på smarte bygninger.

I mere end et kvart århundrede har BAS-industrien arbejdet hårdt og fokuseret på at levere koblinger mellem forskellige byggetjenester. Med introduktionen af IP-netværksprodukter er mange løsninger på automatiseringstjenester blevet gjort mulige, men man har stadig ikke klaret at levere fuld optimering og automation i kommercielle og industrielle bygninger. Med introduktionen af ”Internet of Things” kan man mere effektivt koble ”ting” sammen i en bygning; og det er dette, som rapportens forfatter kalder Building Internet of Things (BIoT).

Med BIoT samles data fra alle sensorer og enheder, og med Big Data-software analyseres alle disse data for at optimere og automatisere bygningens ydelse. Og selv om dette er et marked i sin spæde begyndelse, så vokser det hurtigt. I år 2020 beregnes det globale BIoT-marked at omsætte for 76 milliarder dollar.

Blandt mange aktører i sikkerhedsbranchen er der en skepsis mod denne udvikling. Man tror måske, at den kommer til at præge markedet langt frem i tid, og at den derfor ikke tilpasser sig i hverken teknikleverancer eller forretningsmodeller. Det kan være en farlig tro. For selvfølgelig påvirker byggemarkedet sikkerhedsbranchen, især nu, hvor Internet-of-Things skaber betingelser for mere effektive og langtrækkende løsninger for smarte bygninger, hvor sikkerhed forventes at være en væsentlig del af konceptet. Såfremt sikkerhedsbranchen fortsat skal være en fremgangsrig sektor, bør den ikke undervurdere IoT-udviklingens betydning.

Memoori estimerer, at markedet for BAS-installationer i 2014 beløber sig til 120 milliarder dollar. Denne kage skal deles mellem ni forskellige serviceområder, og herunder indgår adgangskontrol, indbrudsalarmer, videoovervågning og brandsikring. Den estimerede værdi af BAS-installationer globalt i 2014 anslås til over 35 milliarder dollar.

Internet of Things er en revolution, både industrielt og socialt. For sikkerhedsbranchens vækst inden for IoT vil IP-kameraer spille en vigtig rolle. Ifølge Memoori vil markedsudviklingen blive påvirket mere af de fremskridt, som gøres af leverandører af hardware, kommunikationstjenester og IoT-datatjenester, end af leverandører af netværksvideo og bygningsautomation.

At udviklingen hen imod mod BIoT vil fortsætte hersker der ingen tvivl om. Gevinsterne inden for effektivitet – både når det gælder økonomi, fleksibilitet og ikke mindst kravene til miljømæssig bæredygtighed – er åbenbare. Men man kan selvsagt have indvendinger til, hvorvidt sikkerhed skal være en væsentlig del af IoT. Hvor sikkert er nettet? Hvad sker der, når servere angribes og slås ud? Det er en vigtig refleksion, og der er in gen tvivl om, at det opkoblede samfund er en stor sikkerhedsmæssig udfordring. Men hvad er alternativet? Og hvem er bedre rustet til at tage denne udfordringen, hvis ikke de virksomheder, som er specialister på netop sikkerhed?


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen