SecurityWorldMarket

14-05-2019

Tænk langsigtet når der skal investeres i ABA-anlæg

Af Martin Riis, projektleder i Schneider Electric

Martin Riis, projektleder i Schneider Electric

For år tilbage var markedet for automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) primært drevet af myndighedernes krav om én afgørende funktionalitet: Evnen til at melde, om det brænder eller ikke brænder. De tider er i gang med at ændre sig, og seneste generationer af ABA-anlæg har fået et væld af nye funktioner. Dermed er der som slutbruger også væsentlig flere forhold at tage stilling til, når der skal investeres i et nyt anlæg.

I dag varsler cloud computing og Internet of Things en helt ny æra for ABA-anlæg. Fordelene er enorme, og slutkunden kan både spare tid, optimere arbejdsrutiner, opnå lavere serviceomkostninger og et markant bedre overblik. Det sker, når brandalarmeringsanlægget kobles til nettet som en IoT-enhed med al data liggende i skyen. Det betyder blandt andet, at man som driftsansvarlig eller facility manager altid har adgang til sine anlægsdata og altid har det fulde overblik over frakoblinger og fejlalarmer uden at skulle transportere sig imellem bygningerne on-site. Det er med andre ord underordnet, om vedkommende rent fysisk er i nærheden af den pågældende bygning, eller om den ansvarlige befinder sig langt væk.

Det er selvsagt en enorm fordel, hvis man som driftsansvarlig eller facility manager har flere bygninger at varetage. Eller hvis bygningerne blot er store – eksempelvis et supersygehus med mange forskellige anlæg. I stedet for at være nødt til at bruge tid på at servicere anlæggene på stedet, kan det i princippet ske hjemmefra via en telefon eller en tablet. Mere overordnet minimerer nyeste generationer af ABA-anlæg risikoen for datatab og sikrer en hurtigere og mere effektiv service. En næsten uvurderlig kvalitet, idet nedetid, produktionsstop eller evakueringer hurtigt kan resultere i tab for millioner.

På længere sigt er tanken, at nyeste generation af ABA-anlæg vil kunne overvåge sig selv via diverse intelligente funktioner. Sådan at forstå at en anlægsejer eller servicetekniker for eksempel kan få besked flere uger i forvejen, inden en bestemt del har brug for at blive udskiftet. Installatøren har dermed alle muligheder for at optimere og effektivisere sit arbejde med at vedligeholde anlægget. Samtidig får slutkunden nye funktioner, sparer tid, reducerer sine serviceomkostninger, får bedre overblik - og sover dermed efter al sandsynlighed lidt bedre om natten.

Kort fortalt: Nye anlæg med nye funktioner skaber mere værdi. Nu er det op til os alle i branchen, både producenterne af anlæg og installatørerne, at hjælpe slutkunderne med at få øje på de mange nye fordele.

For mig at se handler det om at flytte fokus fra prisen her og nu (anskaffelse + installation af anlæg) til en langsigtet beregning af de samlede drifts- og serviceomkostninger i hele bygningens levetid. For det er netop her, at den nye generation af ABA-anlæg tilfører endnu mere værdi og giver størst return on investment. Faktisk viser beregninger fra det amerikanske Energiministerium, at 75 procent af alle omkostninger til en bygning i dens levetid går til service og vedligehold. Derfor giver det naturligvis bedst mening at sænke omkostningerne her frem for at fokusere ensidigt på omkostninger ved etableringen af bygningen. Af samme beregninger fremgår det, at en investering tjenes op til 10 procent hurtigere hjem ved at fokusere på effektiv drift, service og vedligehold.

Desværre er byggebranchen generelt slem til at vægte pris over kvalitet. Også hvad angår ABA-anlæg er det nemt at få en billig løsning. Men selvfølgelig er det en god ide at vælge et anlæg af så høj kvalitet som muligt. I den forbindelse siger min erfaring mig, at det er muligt at at åbne slutbrugernes øjne for budskabet, når der fokuseres på bygningens samlede levetid.

Set herfra er det kun mere reelt at fremlægge det samlede billede frem for kun en lille del af historien ved at fokusere på her og nu-investeringen. Således har slutbrugeren selvfølgelig brug for at kende de anslåede samlede driftsomkostninger via minimering af nedetid, minimering af serviceomkostninger og minimering af fejlsituationer. Fremfor kun muligheden for at spare nogle få tusinde kroner i forbindelse med selve investeringen.

I sidste ende handler det om sikkerhed. Og det rimer sjældent på den billigste pris.


Leverandører
Tilbage til toppen