SecurityWorldMarket

30-05-2018

Sikkerhedsbranchens identitetskrise

Sikkerhedsbranchen har i mange år set sig selv som en eksklusiv sektor, der står uden for resten af erhvervslivet. For eksempel har mange ment, at sikkerhedsbranchen er mere eller mindre immun over for lavkonjunkturer. Denne måde at tænke på har skabt en konservativ industrikultur.

Nu er virkeligheden blevet mere tydelig også for sikkerhedsvirksomhederne. Forskellige brancher smelter ind i hinanden, og den elektroniske, fysiske sikring er på vej til at blive en del af building management og ejendomsautomatisering.

Teknikintegration er nøglen til rationel ejendomsdrift og til effektive byer. Internet of Things (IoT) og smarte byer er ikke kun modeudtryk. Vi lever i et opkoblet samfund og bruger teknologien til flere og flere funktioner. Med hjælp fra videoanalyse kan kameraer stå for en intelligent proceskontrol i industrivirksomheder, tælle antallet af besøgende i et lokale, udføre heat mapping og håndtere cash point management inden for handel - for nu at nævne nogle få applikationer, der rækker ud over sikkerhedsområdet. Tilsvarende kan teknologi til ID og adgangskontrol bruges til effektivisering af facility management, for eksempel for i realtid at optimere udnyttelsen af lokaler, faciliteter og arbejdsstationer i en kontorbygning.

Trenden i retning mod en øget teknikintegration falder sammen med den stadigt stigende sikkerhed i både offentlige instanser og i private virksomheder. Dette har alt i alt skabt et solidt fundament for fortsat stærk vækst i lang tid fremover.

På denne baggrund er det ikke underligt, at sikkerhedsspecialiserede virksomheder er blevet opkøbt og har fusioneret i koncerner af forskellig art. Globale markedsledere inden for IP-video såsom svenske Axis Communications (kameraer), Danske Milestone Systems (VMS-løsninger) og Briefcom (videoanalyse) hører i dag til Canon-gruppen. Dertil skal føjes, at Honeywell og Tyco har opslugt en lang række producenter inden for sikkerhedsteknologi, og at Tyco's sikkerhedsvirksomheder for nylig blev erhvervet af Johnson Control. Og i år har Motorola købt det hurtigtvoksende videoovervågningsselskab Avigilon.

Denne sikkerhedstekniske sektor, der for en stor dels vedkommende er fusioneret i multinationale selskaber med forskelligartede aktiviteter og en udvikling hen imod mere integration og opkobling, giver et nyt perspektiv på sikkerhedsmarkedet.

Sikkerhed er nu om dage vigtigere end nogen sinde for flere og flere brancher. Sikkerhedssystemer ses som en nødvendig støttefunktion i erhvervslivet, hvilket betyder, at sikkerhedsaktørerne hører hjemme i alle brancher og skal vise deres tilstedeværelse i stadig flere fora. I betragtning af, at også spillere fra andre sektorer, ikke mindst IT-branchen, ser sig selv som potentielle leverandører af teknologi-baserede sikkerhedstjenester, er kravene nu større til sikkerhedsfirmaernes synlighed i forskellige sammenhænge. Det er derfor ikke overraskende, at leverandører af systemer og tjenester vedrørende sikkerhed bliver stadig mere synlige på events for forskellige vertikale markeder, såsom messer med fokus på handel, transport, byggeindustri samt private hjem eller fora, der handler om IoT og Smart Cities. Sikkerhedsvirksomhederne er simpelthen nødt til at være dér, hvor vores kunder er, og det er ikke nødvendigvis kun sikkerhedscheferne, man skal påvirke for at få en handel i hus. Denne udvikling har skærpet konkurrencen for især arrangører af større sikkerhedsmesser. Udstillernes markedsføringskroner skal deles på flere typer af arrangementer, baseret på nærhed til kunderne lokalt og på deres vertikale tilhørsforhold. Det er ikke så ikke underligt, at store messer som Ifsec og Security Essen har fået det stadig sværere med at vokse.

Endelig kan man sige, at sikkerhed får en stadig højere prioritet i erhvervslivet og i samfundet som helhed, samtidig med at teknologien til den fysiske sikkerhed i stigende grad bliver imbedded og integreret i de samlede leverancer, da udviklingen i retning af smartere bygninger accelererer. Det er i den kontekst, jeg mener, at den teknikbaserede sikkerhedssektor er inde i en identitetskrise.


Leverandører
Tilbage til toppen