SecurityWorldMarket

26-01-2015

Farvel til standardtyvmetoden…

Gert Petersen fra Birepo hilser i denne kommentar de nye testmetoder velkommen, som bliver endeligt gældende pr. 31. december inden for sikringsprodukter: 

- Standardtyvmetoden var en klassificering af produkter på området for mekanisk sikring. Klassificeringen gik på produkternes modstandsevne og havde navn efter farver. Det er således de færreste, der har arbejdet med sikring i Danmark, der ikke har stiftet bekendtskab med produkter, der var godkendt som ”Skafor gul,” grøn, blå eller rød, men nu er det snart definitivt slut med det gamle system.

Forsikring & Pension har erstattet Skafor som forsikringsselskabernes brancheorganisation, og standardtyvmetoden har været under udfasning siden 31. december 2013 og ophører helt 31. december i år.

Det betyder, at hvis man som producent ønsker at have sit produkt registreret på Forsikring & Pensions hjemmeside, skal man have det testet og godkendt efter europæiske standarder af et akkrediteret testhus.

Det kan måske give nogle producenter grå hår i hovedet, for tiden er ved at være knap, og der er meget, der skal nås. I bund og grund kan udviklingen dog kun blive gavnlig for branchen.

Enhver kan sige sig selv, at det ikke er tidssvarende at godkende et moderne sikringsprodukt efter en test udviklet i 1980’erne, og i vore dage findes der ikke mange ”standardtyve,” der angriber en velsikret erhvervsvirksomhed med hammer og mejsel.

Efterhånden som virksomhederne er blevet bedre til at sikre sig, og forsikringsselskaberne med sikringsniveauerne er blevet bedre til at stille krav til effektiv sikring, er branchen vokset med opgaven.

I tiden siden standardtyvmetoden blev opfundet, har branchen hævet barren, forbedret produkternes effektivitet og kvalificeret både producenter og installatører, og det agter vi at fortsætte med. Derfor bør vi alle hilse de effektive og internationale testmetoder, der udvikler sig sammen med branchen, velkommen.

Det gør de allerede i SikkerhedsBranchen, den danske brancheforening for sikkerhed og sikring, hvor direktør Kasper Skov-Mikkelsen er sikker på, at branchen er klar, når den vågner til en verden uden standardtyvmetoden 1. januar 2016: ”Standardtyvmetoden er løbende blevet udskiftet af EN-standarder, som producenterne allerede får testet efter, og vi er i løbende dialog med de producenter, der er i tvivl om, hvordan de skal få testet deres produkter,” fortæller han. ”Samtidig er det vigtigt, at vi får kigget systemet efter i sømmene. Her vil vi tage initiativ til en arbejdsgruppe. Hvad gør vi med produkter, som ikke kan testes, enten fordi der ikke findes en anerkendt standard, eller fordi ingen testhuse er klar? Skal vi inddrage flere produktgrupper i registreringen hos Forsikring & Pension, og kan vi sikre en endnu mere ensartet behandling af sikringsprodukter i hele Norden? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil tage op med Forsikring & Pension og andre interessenter i år,” slutter han.

Som en af fadderne til StandardTyvMetoden, så er det ikke overraskende også Peder Gellers, der som det første rådgivningsfirma, aktivt har været nogle af de nye processer og procedure igennem efter de regler udmeldt af F&P. Gellers Facility & Risk Management (GFRM) – i samarbejde med de første producenter – har også opnået godkendelser, og samarbejder endda i dag med testhuse der opfylder betingelserne stillet af F&P.

Jeg vil gerne ønske alle operatører på sikringsmarkedet et godt nyt år, hvor jeg håber, alle vil arbejde aktivt med at imødegå den nye tid med moderne testmetoder.


Leverandører
Tilbage til toppen