SecurityWorldMarket

11-05-2019

Videoovervågning virker – også mod vold, når kameraerne følges live

For nogle uger siden bragte Århus Stiftstidende en artikel om overvågningskameraers forebyggende effekt i det århusianske natteliv. I artiklen udtalte Hans Peter de Place fra Det Kriminalpræventive Råd, at kameraerne ikke kan siges at have nogen forebyggende effekt på vold i nattelivet. Dog var Hans Peter de Place ikke klar over, at en del af overvågningen i Århus følges live af politiet, som flere gange har haft held til at gribe ind, før en situation udviklede sig.

Hans Peter de Place er en del af forebyggelsesteamet ved Det Kriminalpræventive Råd, som kigger på, hvordan man kan mindske eksempelvis vold i nattelivet. I interviewet med Århus Stiftstidende for nogle uger siden sagde Hans Peter de Place blandt andet:

-Vi kan se, at overvågning virker forebyggende på nogle typer af kriminalitet. Ved den planlagte kriminalitet virker det godt, ved den ikke-planlagte kriminalitet såsom vold, virker det knap så godt.

I artiklen blev også en repræsentant for politiet interviewet og udtalte, at kameraerne – hvor politiet sidder og følger med i, hvad der sker - har medvirket til en forebyggende indsats mod voldsepisoder.

Til dette udtaler Hans Peter de Place efterfølgende:

- Når der er tale om kameraovervågning koblet til central, hvor politiet følger med "live", kan denne type overvågning godt have en forebyggende effekt. Jeg var i forbindelse med interviewet med Århus Stiftstidende ikke klar over, at den overvågning der foretages på bl.a. Klostertorvet i Aarhus bliver fulgt "live" af politiet.


Leverandører
Tilbage til toppen