SecurityWorldMarket

04-01-2018

Videoovervågning i finansloven

Finansloven for 2018 indeholder en række tiltag, der skal styrke Politiet – herunder en pulje til ekstra tv-overvågning, der skal skabe tryghed på urolige steder.

Politiet får penge til at etablere tv-overvågning på ca. 50 steder, hvor der ”jævnligt opstår episoder med vold og uro,” som der står i aftalen. Det vil særligt være steder med bandeuro eller lignende.

SikkerhedsBranchens direktør, Kasper Skov-Mikkelsen, bekræfter at tv-overvågning kan virke tryghedsfremmende: ”Især i områder, der er plaget af uro, er det rart for de lovlydige borgere, at der er digitale øjne, som kan hjælpe politiet med at dokumentere og efterforske ubehagelige hændelser,” fortæller han.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til formålet.


Tags

Ledige stillinger
Leverandører
Tilbage til toppen