SecurityWorldMarket

11-06-2019

Truslen fra luften er stigende

Der er nogle forskellige muligheder til at bekæmpe droner - nogle realistiske, andre ikke. De fleste mener, at den mest effektive metode til at bekæmpe droner er at blokere kommunikationen mellem operatør og drone eller endda blokere for GPS-signalet.

Truslen fra droner er stigende. Næsten dagligt kan man læse i medierne om forskellige hændelser, hvor droner udgør en risikofaktor. Dette omfatter alt fra terrorangreb til smugling, sabotage, industriel spionage og krænkende fotografering.

- Dagens skalsikring beskytter os på ingen måde mod droner, siger Kenneth Nyström, CEO for svenske Securify.

Hegn, pigtråd, seismiske sensorer, mikrobølgebarrierer og sikkerhedskameraer er fuldstændig ineffektive mod droner, mener Kenneth Nyström.

- Mange faciliteter og bygninger er helt ubeskyttede mod dronetruslen, og det er ikke kun militære genstande, fængsler og politiske arrangementer, der kan være måltavler for dronerne, siger han.

"Situational Awareness"

For eksempel, hvis der skal arrangeres et topmøde på et hotel, kan luftindtaget på bygningens tag være sårbart over for et droneangreb. Dér kan en drone lande og sprede noget i luftindtaget. Et andet eksempel kan være en festival med tusindvis af besøgende, så massepanik kan udvikle sig til et meget ubehageligt scenario med enorme konsekvenser.

- Mange gange er det et tilfælde, der afgør, om et droneindbrud opdages eller ej. Derfor er det første skridt at implementere støtte til at opdage droner, der overtræder det aktuelle område - for at skabe en såkaldt "situational awareness”, siger Kenneth Nyström.

Detektering og sporing af droner er imidlertid en kompleks opgave. Det kræver avanceret teknologi inden for eller ved siden af militært udstyr - hvilket betyder, at både begrænsninger og omkostninger skal tages i betragtning.

En kombination af systemer

Metoderne til at registrere og spore droner er baseret på forskellige sensorteknologier såsom radar, radiofrekvensovervågning, akustik og forskellige billedsensorer. Hver teknologi har sine styrker og svagheder, og desværre kan ingen af dem tilbyde en samlet løsning - der er ingen krystalkugle, når det kommer til droner, ifølge Kenneth Nyström.

- Men det er vigtigt at have et godt forsvar, som gør det for svært og dyrt for angriberen at nå sit mål. En kombination af to eller flere sensorsystemer øger forsvarsniveauet fra dagens generelt meget lave niveau, siger Kenneth Nyström.

- Langt størstedelen af droner er billige produkter, der kan købes i detailhandlen, og med et højt forsvarsniveau skal angriberen have en mere avanceret og dyr teknologi.

At tage droner ned

For politi og militær handler det ikke kun om at opdage droner, men også om identifikation og kontrol.

- Der findes en række forskellige muligheder for at bekæmpe droner, nogle er realistiske, andre ikke. De fleste mener, at støjsending er den mest effektive metode, det vil sige at blokere kommunikationen mellem operatøren og dronen eller endda blokere GPS-signalet, siger Kenneth Nyström.

Støjsending er af åbenlyse behæftet med stærke begrænsninger og er forbeholdt politiet og forsvaret. Securify har tilladelse fra den svenske myndighed Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) til at forhandle støjsenderudstyr.

- Securify valgte tidligt at tilbyde et smalt sortiment, målrettet indtrængen i et område. I 2014 var dette mål på jorden og på vandet, men siden 2016 leverer vi også systemløsninger til beskyttelse af luftrummet, konkluderer Kenneth Nyström.


Leverandører
Tilbage til toppen