SecurityWorldMarket

31-12-2018

Trafikproblemer kan afhjælpes med intelligent kamerateknologi

Udover at reducere belastningen på trafikken kan videoløsninger med trafikhåndhævelse bidrage til forbedring af den offentlige sikkerhed. De kan fx bruges til at opdage bilister, der kører over for rødt, eller på anden måde kører farligt. Foto: Hikvision

Trafikstyring i byer ligger på dagsordenen for de fleste myndigheder, og intelligent videoteknologi er et vigtigt led i optimeringen af denne. Kinesiske Hikvision er en af de virksomheder, der er førende inden for, hvordan intelligent videoovervågningsteknologi kan bruges til mere end at skabe et trygt og sikkert samfund.

Verden over er mange veje i byer plaget af ophobende trafik. Dette medfører lange køer, forsinkelser, øget frustration hos bilister og reducering af produktiviteten. Samtidig skaber det store sundhedsrisici på grund af dårlig luftkvalitet. Altså har virkningen af overdreven trafik negativ indflydelse på byboernes livskvalitet og bæredygtigheden i byerne.

En stor hovedpine for byens myndigheder

Der er ingen tvivl om, at trafik er en hovedpine for myndigheder - især i byer, hvor hurtig urbanisering og økonomisk vækst har ført til, at flere borgere er blevet bilejere.

For at finde langsigtede løsninger ser myndighederne på de grundlæggende årsager til belastning på trafikken. I Hong Kong offentliggjorde byens Transport Advisory Committee en rapport, der identificerer de tre største årsager til overdreven trafik.

Disse er: ”for mange køretøjer på veje”, ”ulovlig parkering” og ”for meget vejarbejde” – faktorer, der alle bidrager til flere trafikpropper verden over.

Hvordan teknologien kan hjælpe

I mange byer er det ikke en mulighed at bygge flere veje – enten på grund af manglende ledig plads eller budgetmæssige begrænsninger. I disse tilfælde begynder myndighederne at se på smarte teknologier, der kan gøre folks rejsetid hurtigere og mere sikker.

I sortimentet af trafiklettende teknologier er den nyeste generation af videoteknologi stjernen. Det er særligt innovationer indenfor kunstig intelligens (AI) og Deep Learning, der har omdannet standard videoovervågning til løsninger, der kan advare operatører om trafikproblemer i realtid. Operatørerne kan dermed handle øjeblikkeligt for at holde vejene frie, og holde trafikken flydende.

Tre løsninger med intelligent videoteknologi

Næste generations videoløsninger hjælper allerede byers myndigheder med at reducere overbelastning og levere store tidsbesparelser for bilister. De tre eksempler er:

Trafikvejledning:

Denne løsning bruger smarte kameraer installeret i lyskryds, for at overvåge og rapportere om trafikken i realtid. Løsningen fungerer ved konstant at observere flowet på vejbaner og ved at tælle køretøjer, inden for forudbestemte områder af vejen. Data sendes herefter til trafikstyringscentre, hvor operatører kan se opbhobning af trafik over hele byen.

Denne oversigt over trafikken i byen, giver operatørerne mulighed for at reagere i realtid, for at kunne reducere årsagerne til overbelastning af trafikken, såsom misbrug af busbaner eller ulovlig parkering. I tilfælde af trafikhændelser er trafikstyringsløsninger også gode nyheder for bilister.

Information om trafikpropper vises for dem ved hvert lyskryds og hjælper dem med at forudsige deres ankomsttid – og hvis forsinkelserne er alvorlige eller vedholdende, vælge alernative ruter eller rejsemuligheder.

Video er et vigtigt element i løsningen, men der er også brug for fuld integration med tredjepartssytemer og algoritmer. På denne måde kan trafikdata visualiseres på bykort og transmitteres effektivt til kontrolcentre, bilister, nødtjenester og andre.

Trafiksignal kontrol:

Løsninger med kontrol af trafiksignal tillader en koordinering af trafiklys, for at holde trafikken så flydende som muligt. De bruger trafikdata fra trafikstyringssystemer til at forstå, hvor trafikken ophobes. For at kunne gøre dette tæller intelligente kameraer køretøjer, der krydser et kryds, og registrerer længden af bilkøer ved et kryds. De deler samtidig dataen i realtid med trafiksignalsystemet.

På baggrund af disse data kan trafiklys koordineres automatisk for at udjævne trafikken, ved at øge eller reducere den tid, der er tilgængelig for at krydse et lyskryds. Dette hjælper med at mindske rejsetiden, reducere bilisternes frustration og eliminere behovet for manuel indblanding fra politiet, når trafikken fx ophobes i en vejbane.

Trafikhåndhævelse

I mange tilfælde er trafikbelastning forårsaget af ulovlig eller uansvarlig vejanvendelse, såsom ulovlig parkering og brug af busbaner. Med trafikhåndhævende videoløsninger, såsom wrong-way detektering, ulovlige u-vending og ulovlig parkeringsdetektering, kan disse typer hændelser identificeres i realtid, så operatører i kontrolcentre kan informere myndighederne med det samme. Dette gør det hurtigere at reagere på ulovlig eller uansvarlig kørsel og fjerne hindringer på byveje.

Udover at reducere belastningen på trafikken kan videoløsninger med trafikhåndhævelse bidrage til forbedring af den offentlige sikkerhed. De kan fx bruges til at opdage bilister, der kører over for rødt, eller på anden måde kører farligt.

En bedre fremtid for overbelastede byer

Trafikstyring i byer ligger på dagsordenen for de fleste myndigheder, og intelligent videoteknologi er et vigtigt led i optimeringen af denne.

Ved at overvåge trafikken i realtid giver disse løsninger mulighed for, at myndighederne straks kan træffe de rette beslutninger for at lette flaskehalse, reducere bilisternes frustration og forbedre luftkvaliteten i byerne. Herudover hjælper hændelsesdetekteringen i realtid de generelle kørestandarder, hvilket i sidste ende reducerer antallat af ulykker og sparer liv.

Da flere og flere myndigheder begynder at se den enorme værdi af den nyeste generation af videoløsninger til trafikstyring, er der en accelerende interesse i implementering af disse.

Uddybbende information om Hikvisions intelligent traffic solution med AI og deep learning kan findes på: https://www.hikvision.com/en/Solutions/Traffic


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen