SecurityWorldMarket

07-10-2017

Systemintegrationstest sikrer samspil mellem brandsikringsanlæg

DBI er i gang med at revidere DBI Retningslinje 006 om sammenkoblede anlæg, så retningslinjen snart også omfatter systemintegrationstest, der skal sikre, at sammenkoblingen af anlæg fungerer.

For sammenkoblingsmulighederne er mange, og det er risikoen for fejl desværre derfor også. Og mens funktionsdygtigheden af de fleste typer brandsikringsanlæg kontrolleres ved årlige inspektioner, er der sjældent nogen, der kontrollerer, at samspillet mellem anlæggene fungerer, som det skal. Man kan læse mere om dette i bladet Brand & Sikring.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen