SecurityWorldMarket

09-10-2018

Sikringskataloget opdateret – nyt om nøglebokse

Sikringskatalogets kapitel 12 om nøglebokse er blevet opdateret med præciseringer af krav og flere skematiske oversigter over vigtige krav og anbefalinger.

Definitionen på en nøgleboks er, at det er en lukket og aflåselig mekanisk opbevaringsenhed til opbevaring af nøgler eller andre adgangsgivende medier. Nøgleboksen fastgøres i eller på en ejendom og giver for eksempel vagter, beredskabet, hjemmeplejen og andre servicefunktioner hurtig adgang til ejendommen.

Tydeliggørelse

Med opdateringen af kapitlet om nøglebokse har Forsikring & Pension søgt at gøre reglerne for nøglebokse mere tydelige for især den sikringsansvarlige. Derfor er kapitlet blevet udstyret med skematiske oversigter over:

• Anbefalinger og krav til anvendelse af nøglerør og nøglebokse

• Anbefalinger og krav til nøglehåndtering

• Krav ved registrering af nøglebokse/nøglerør hos Forsikring & Pension

De to første oversigter er særligt interessante for sikringsansvarlige. I det første skema kan man fx se de forskellige krav til sikring af nøglebokse, alt efter om nøglerne er beregnet til vagter, beredskabet eller en tredje gruppe.

Nøglehåndtering

Nøglehåndtering er også et emne for et af de nye skemaer, selvom det ikke kan ske i nøglebokse. Ved nøglehåndtering forstås nemlig, at mange forskellige personer skal have adgang, evt. i en begrænset periode, mens en nøgleboks bruges ved et specifikt behov, for at én person, instans eller virksomhed skal have adgang. I det nye skema kan man se, hvordan nøglehåndtering i forskellige situationer typisk kan foregå.

Det sidste af de nye skemaer henvender sig især til producenter og installatører af nøglebokse, der har brug for en oversigt over kravene ved registrering af nøglebokse hos Forsikring & Pension. Her henvises til de passende standarder, alt efter om nøgleboksen skal monteres i eller på muren, og om der er tale om en rent mekanisk løsning eller om en AIA-nøgleboks (en nøgleboks, der også er AIA-overvåget).

Kilde: Avisen Security User


Leverandører
Tilbage til toppen