SecurityWorldMarket

05-01-2021

SikkerhedsBranchen vil have mere ambitiøse mål for brandsikkerheden

I en kommentar på Securityuser.dk kritiserer SikkerhedsBranchens direktør Kasper Skov-Mikkelsen myndighedernes mål for brandsikkerheden i Danmark, hvor man blot sammenligner med nabolandene i stedet for at formulere en specifik målsætning.

I 2020 udgav Beredskabsstyrelsen en evaluering af ”National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer”. Den nationale strategi fra 2017 opsatte det ikke særlig ambitiøse mål, at 10-års-gennemsnittet for omkomne ved brand ikke skulle være højere end gennemsnittet for Norge og Sverige. Det vil altså sige, at der ikke blev opsat specifikke mål for Danmark, men at man ville lade målet bestemme af andre landes udvikling.

- Evalueringen viste, at 10-års-gennemsnittet af omkomne ved brand i Danmark pr. 100.000 indbyggere i perioden 1998 til 2018 er faldet fra 1,6 til 1,2. Det må vi glæde os over, men 66 omkomne hvert år er stadig et ubehageligt højt tal. Gennemsnittet for Norge og Sverige er i samme periode faldet fra 1,5 til 0,75. Hvis Danmark havde nået samme resultat, var der kun omkommet 44 personer hvert år, skriver Skov-Mikkelsen i sin kommentar.

Han ønsker en lige så ambitiøs målsætning og handlingsplan fra myndighedernes side som på trafikområdet.

Kasper Skov-Mikkelsens kommentar kan læses på Securityuser.dk.


Leverandører
Tilbage til toppen