SecurityWorldMarket

04-02-2020

SikkerhedsBranchen roser det nye bygningsreglement

Kasper Skov-Mikkelsen

Det nye bygningsreglement er en god nyhed for dansk brandsikring, mener organisationen SikkerhedsBranchen.

- Min og SikkerhedsBranchens interesse for BR18 ligger først og fremmest i det brandfaglige, og selvom vi har følt os nødsaget til at råbe op et par gange undervejs, synes jeg, at resultatet med det nye bygningsreglement og de medfølgende rådgivere er en styrkelse af brandsikkerheden i dansk byggeri, siger direktør i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen i Månedens Kommentar, der kan læses på sikkerhedsportale SecurityUser.

- Vi har bekymret os over, om det hele kunne nås, om overgangsordningerne, der blev lavet undervejs, og om der ville opstå mangel på brandrågivere i starten. Udfordringerne er dog blevet løst undervejs, og der er allerede nu over 80 certificerede rådgivere med flere på vej.

- Jeg glæder mig særligt over det nye krav om, at byggeri skal følges op af ”as build”-dokumentation, altså dokumentation af, hvordan bygningen rent faktisk kom til at se ud. Indtil i dag har ændringerne mellem byggetilladelsen og den færdigopførte bygning betydet stor usikkerhed for beredskaberne ved brand og udfordringer for brandsikkerheden, siger Kasper Skov-Mikkelsen videre.

Læs SikkerhedsBranchens kommentar i sin helhed her.


Leverandører
Tilbage til toppen