SecurityWorldMarket

14-09-2019

OBH-Gruppen er blevet akkrediteret af DANAK til at inspicere og godkende ABA-anlæg

Inspektion af ABA-anlæg ligger meget fint i tråd med vores øvrige kompetencer på certificeret bygningsrapportering og brandrådgivning samt ikke mindst vores ønske om en mere holistisk tilgang til bygningsdrift i øjenhøjde med vores kunder, siger salgsdirektør Carsten Gregersen.

OBH-Gruppen er med sit datterselskab Danmarks første rådgivende ingeniørfirma, der er blevet akkrediteret af DANAK til at kunne inspicere og godkende ABA-anlæg.

- ABA-anlæg reducerer risikoen for person- og bygningsskader. Vi udvikler og tilpasser løbende vores forretningsydelser, og inspektion af ABA-anlæg ligger meget fint i tråd med vores øvrige kompetencer på certificeret bygningsrapportering og brandrådgivning samt ikke mindst vores ønske om en mere holistisk tilgang til bygningsdrift i øjenhøjde med vores kunder, udtaler salgsdirektør Carsten Gregersen.

Med DANAK-akkrediteringen kan OBH-Gruppen tilbyde lovpligtige inspektioner af både bestående anlæg og nyetablerede anlæg eller udvidelser af eksisterende anlæg.

OBH-Gruppen har et landsdækkende korps af uddannede inspektører, som sikrer en uvildig inspektion på bag- grund af de gældende retningslinjer og med udgangspunkt i en tæt dialog med kunden. Alle inspektioner afsluttes med en rapport der tjener som dokumenteret godkendelse til myndighederne og ikke mindst som hjælpeværktøj til den daglige drift.

- Vi har gennemført en omfattende digitalisering med stor succes de senere år, forklarer direktør Lars Danielsen. Denne erfaring er overført til de nye OBH brandinspektioner hvor processerne er blevet mere smidige, effektive og kundevenlige. OBH-Gruppen har i mere end 55 år arbejdet med at forene bygninger og mennesker, med fokus på tryghed og trivsel kombineret med sikkerhed og værdiskabende driftsoptimering.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen