SecurityWorldMarket

04-01-2019

Nyt valgfag på IT-teknologuddannelse skal imødekomme mangel på IT-sikkerhedseksperter

En af Københavns Erhvervsakademis afdelinger i København, her Lygten 16. Foto: Kea.

De seneste års intensiverede cyberangreb har fået efterspørgslen efter dygtige og kompetente ITsikkerhedseksperter til at eksplodere. En af verdens største virksomheder indenfor cybersikkerhed - Check Point - har i samarbejde med KEA udarbejdet et nyt valgfag på IT-teknologuddannelsen, der skal give flere studerende mulighed for at opnå større forståelse for IT-sikkerhed.

Der er i dag et stigende behov for it-arbejdskraft, og området for cybersikkerhed lider i særlig grad under manglende kvalificeret arbejdskraft. Behovet for flere it-eksperter er opstået grundet et stigende antal cyberangreb, der i dag rammer såvel store som små virksomheder. Derfor satser Check Point og Kea nu på, at et nyt IT-sikkerhedsvalgfag, der er målrettet erhvervslivet, kan være med til at give de studerende en glidende overgang fra studiet til brugen af kompetencerne i erhvervslivet.

- IT og IT-sikkerhed er et område hvor det går rigtig stærkt. Derfor giver det god mening at udvikle valgfaget i tæt samarbejde med erhvervslivet for at sikre praksis. Med dette IT-sikkerhedsvalgfag til de studerende på IT-teknologuddannelsen satser vi på at vi i fremtiden kan imødekomme efterspørgslen på IT-sikkerhedseksperter, siger Ole Richter, uddannelseschef på Kea Teknik.

De studerende bliver introduceret til valgfaget på deres erhvervsakademiske 2-årige IT-teknologuddannelse og får mulighed for at tilmelde sig valgfaget som en supplerende del af uddannelsen.De første studerende startede i december 2018 og valgfaget varer omkring fire uger. Derudover, baner faget vejen til den allerede eksisterende top-up uddannelse på Kea - IT-sikkerhed - der fungerer som en overbygning til IT-teknologuddannelsen.

Check Point har leveret undervisningsmateriale

Check Point har udviklet undervisningsmateriale til det nye IT-sikkerhedsvalgfag på Kea og er derved med til at sikre, at de færdiguddannede kan tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig i erhvervslivet efter endt uddannelse.

- Vi har en stor interesse i at opjustere IT-kompetencerne i samfundet, fordi vi ser et stigende behov for it-eksperter grundet flere cyberangreb. Derfor er det naturligt for os at være med til at sikre, at flere studerende får tilegnet sig disse vigtige kompetencer, siger Jan Johannsen, nordisk sikkerhedschef hos Check Point.

De studerende, der tilmelder sig faget, har mulighed for at få tildelt et industrielt certifikat fra Check Point, hvis de består en afsluttende prøve. Certifikatet viser, at de har tilegnet sig de vigtigste kompetencer indenfor cybersikkerhed. Efter det fire uger lange valgfagsforløb, vil de studerende blandt andet have tilegnet sig nyttig og brugbar viden indenfor opbygning af sikkerhedsarkitektur samt opsætning og drift af sikkerhedsløsninger. Derudover vil de opnå et detaljeret kendskab til policies og regelsæt, rapportering mod revision og compliance m.fl.

IT-sikkerhedsfaget bygger videre på den grundviden, som de studerende allerede har tilegnet sig gennem Kea's basismoduler omkring digitale netværk, kryptering, programmering og systemforståelse.


Leverandører
Tilbage til toppen