SecurityWorldMarket

29-08-2019

Nyemission giver Gunnebo 363 mio. SEK

Gunnebo AB har besluttet at udstede nye aktier i ordinære aktier med fortrinsret til eksisterende aktionærer. Forudsat, at den nye udstedelse bliver fuldtegnet, vil den give Gunnebo ca. 363 millioner SEK før udgiftsomkostninger.

Emissionsprovenuet vil primært blive brugt til at reducere den midlertidigt øgede bruttogæld som følge af erhvervelsen af det tjekkiske adgangskontrolfirma Cominfo a.s. Købsprisen for erhvervelsen udgjorde SEK 240 mio. på en gældsfri basis. Den resterende del af emissionsprovenuet bruges til at øge Gunnebos økonomiske spillerum ved yderligere at reducere koncernens bruttogæld, hvilket gør det muligt for Gunnebo at drage fordel af markedsmuligheder og realisere koncernens strategi for lønsom vækst.

Betingelserne for den nye aktieemission giver ret til den person, der på registreringsdatoen den 28. august 2019 er registreret som aktionær i Gunnebo til at modtage en (1) tegningsret for hver ordinær aktie. Fire (4) tegningsretter giver indehaveren ret til at tegne en (1) ny ordinær aktie. Tegningskursen er 19 SEK pr. ordinær aktie.

Den nye aktieemission øger antallet af aktier fra 77.050.848 aktier (heraf 76.448.581 ordinære aktier og 602.267 aktier i serie C) til højst 96.162.993 stk. aktier (heraf 95.560.726 ordinære aktier og 602.267 aktier i serie C). Aktiekapitalen stiger fra SEK 385 254 240 til højst SEK 480 814 965.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen