SecurityWorldMarket

02-07-2019

Ny terrorforsikring trådt i kraft

En ny lov om terrorforsikring dækker skader som følge af terror begået med nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben. Foto: Pixabay.

En ny lov om terrorforsikring for privatpersoner og virksomheder trådte i kraft i går, den 1. juli. Loven betyder, at skader som følge af terror begået med nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, også kaldet NBCR-terror, bliver dækket af staten.

“Lov om en terrorforsikrings-ordning på skadesforsikrings-området”, som den nye lov hedder, gælder alene for skader der måtte indtræde i Danmark. Ifølge denne lov kan der ydes erstatning for bygninger, jord og løsøre samt driftstab på bygninger og løsøre. Desuden kan der ydes erstatning for jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og skibe.

Forudsætningen for at kunne opnå erstatning er, at der er tegnet brandforsikring for de pågældende genstande direkte hos et skadesforsikringsselskab med koncession i Danmark. Ordningen gælder også filialer af skadesforsikringsselskaber beliggende i Danmark men hjemhørende i et EU eller EØS land, og det samme gør sig gældende for skadesforsikrings-selskaber beliggende i et EU eller EØS land, som tegner forsikring i Danmark ”Freedom of Services”.


Leverandører
Tilbage til toppen