SecurityWorldMarket

30-09-2019

Ny national strategi for håndteringen af Danmarks ydre grænse

Hvert EU-land skal udarbejde en strategi for, hvordan kontrollen og overvågningen af de ydre grænser skal foregå. Foto: Rigspolitiet.

For at styrke den fælles europæiske grænseforvaltning er der nu kommet en ny national strategi for integreret grænseforvaltning i Danmark. Justitsministeriet, Rigspolitiet og fem andre instanser står bag udarbejdelsen af den nye strategi.

Overvågningen af EUs ydre grænser handler ifølge de ansvarlige myndigheder om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, håndtering af migrationsudfordringer og potentielle fremtidige trusler ved de ydre grænser. Den opgave skal løftes samtidig med, at de grundlæggende rettigheder og den frie bevægelighed i EU overholdes.

Det har samtlige lande i EU et fælles ansvar for, og det betyder bl.a., at hvert land skal udarbejde en strategi for, hvordan kontrollen og overvågningen af de ydre grænser skal foregå. Det er den såkaldte strategi for integreret grænseforvaltning (Integrated Border Management – IBM).

Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Skatteministeriet, Rigspolitiet, Forsvarskommandoen og Toldstyrelsen, som er de myndigheder i Danmark, der har ansvaret for opgaver vedrørende grænseforvaltningen, har i fællesskab udarbejdet en ny dansk IBM-strategi.

Den danske IBM-strategi beskriver den danske myndighedsindsats på en række områder, herunder hvordan kontrollen og overvågningen ved de ydre grænser foregår, og hvordan myndighederne sikrer det nødvendige samarbejde for, at indsatsen ved Danmarks ydre grænse tilrettelægges bedst muligt. Strategien beskriver målet med opgaverne, den aktuelle situation for den danske myndighedsindsats på området og en eller flere strategiske prioriteter for at styrke en effektiv og koordineret integreret grænseforvaltning.

Strategien omhandler også Danmarks bidrag til EU’s fælles indsats ved de ydre grænser gennem den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex). Det handler bl.a. om, at Danmark bidrager til Frontex-operationer i f.eks. Middelhavsområdet med medarbejdere og teknisk udstyr.

Hele strategien kan læses her.


Leverandører
Tilbage til toppen